3 October 2017

Regulated Information

Verwerving van eigen aandelen

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009, verklaart Umicore volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel.

Datum van aankoop

Aantal aandelen

% van totaal aantal aandelen

Gemiddelde prijs (€)

Hoogste prijs (€)

Laagste prijs (€)

25/09/2017

7.000

0,01%

68,02

68,16

67,52

26/09/2017

5.091

0,00%

68,72

68,90

68,24

27/09/2017

7.000

0,01%

68,53

68,90

68,31

28/09/2017

4.737

0,00%

68,98

69,51

68,51

29/09/2017

5.172

0,00%

69,66

69,90

69,43

Totaal voor de week

29.000

0,03%

68,72

69,90

67,52

Totaal in 2017

412.011

0,37%

52,52

69,90

48,19

 

Alle details in verband met het verwerven van eigen aandelen door Umicore kunnen hier geraadpleegd worden.


French
English
We use cookies on our website. To learn more about cookies, how we use them, and how to change your cookie settings, please read our Terms of Use and Privacy and Cookie Policy. By accepting, you consent to the Terms and the Policy.

ALWAYS ON
Necessary Cookies
Necessary Cookies are Cookies that are required for the Website to operate as intended by Umicore. Necessary Cookies do not identify you as an individual and, if you do not accept them, then some features of the Website may not function properly.
ON
OFF
Analytical Cookies
Analytical Cookies are Cookies that help Umicore improve the Website by collecting User Data. Analytical Cookies do not identify you as an individual and all User Data that is collected by Analytical Cookies is aggregated and anonymous.