23 October 2017

Regulated Information

Transparantieverklaring van Schroders, plc: Verkoop van aandelen met stemrecht

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft Schroders plc op 19 oktober 2017 de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 2 oktober 2017 de statutaire drempel van 3% heeft onderschreden en op dat ogenblik minder dan 3% van Umicore’s stemrechten bezat. De huidige deelneming en opsplitsing over de controleketen werd niet bekend gemaakt.

Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.


French
English
We use cookies on our website. To learn more about cookies, how we use them, and how to change your cookie settings, please read our Terms of Use and Privacy and Cookie Policy. By accepting, you consent to the Terms and the Policy.

ALWAYS ON
Necessary Cookies
Necessary Cookies are Cookies that are required for the Website to operate as intended by Umicore. Necessary Cookies do not identify you as an individual and, if you do not accept them, then some features of the Website may not function properly.
ON
OFF
Analytical Cookies
Analytical Cookies are Cookies that help Umicore improve the Website by collecting User Data. Analytical Cookies do not identify you as an individual and all User Data that is collected by Analytical Cookies is aggregated and anonymous.