30 November 2017

CIRAIG lanceert een van de grootste partnerships ter wereld voor onderzoek naar de levenscyclus

Het CIRAIG (International Reference Centre for the Life Cycle of Products, Processes and Services) kondigt in het kader van de ILC Chair (International Life Cycle) een nieuw partnerschap voor 5 jaar aan, met negen organisaties uit Québec en de hele wereld: ArcelorMittal, Hydro-Québec, LVMH, Michelin, Nestlé, Optel, Solvay, Total en Umicore.

De ILC Chair bouwt voort op kennis die werd opgebouwd in zijn twee vorige mandaten en op de nieuwe onderzoekstechnieken die aan artificiële intelligentie en datawetenschap te danken zijn. De ILC Chair zal een aantal essentiële vraagstukken aanpakken, zoals het koolstofvrij maken van productie- en consumptieactiviteiten, efficiënt gebruik van materialen en energie, de circulariteit van materiaalstromen, de limieten van onze planeet, optimale integratie van complexe systemen, ecosysteemdiensten en de nood aan afstemming tussen economische ontwikkeling en sociale behoeften.

De International Life Cycle Chair is ontstaan uit een partnerschap tussen de Polytechnique Montréal en UQAM’s School of Management (ESG UQAM). De ILC Chair beschikt over een investeringsbudget van $ 4,25 M en combineert engineering en sociale wetenschappen. De Chair wordt gedreven door een community van praktijkmensen en het delen van partnerbijdragen, en staat altijd open voor nieuwe samenwerkingen.

Vanuit zijn thuisbasis in Montreal tracht de ILC Chair ook zijn aanwezigheid in Europa te consolideren, vooral via een bevoorrechte onderzoekssamenwerking met prof. François Maréchal van de federale École Polytechnique van Lausanne. Het initiatief zal worden geleid door leerstoelhouder prof. Réjean Samson van de Polytechnique Montréal en drie mede-leerstoelhouders, de professoren Manuele Margni (Polytechnique Montréal), Nicolas Merveille en Cécile Bulle (beiden van de ESG UQAM). Het team verenigt 50 experts naast gegradueerden en postdoctoraalassistenten. De Chair zal ook baat hebben bij de synergiën die worden gecreëerd door zijn omvangrijke netwerk van experten en internationale samenwerkingen.

ENKELE BELANGRIJKE VERWEZENLIJKINGEN VAN DE ILC CHAIR
De ILC Chair is in het voorbije decennium uitgegroeid tot een referentie in duurzaamheidsbeoordeling. Zowel het eerste (2007-2011) als het tweede mandaat (2012-2016) leidde tot opmerkelijke wetenschappelijke ontwikkelingen door samenwerking met internationale partners in cruciale economische sectoren zoals energie, transport, metalen, chemicaliën, retail, voeding, financiële diensten, lucht- en ruimtevaart, afvalbeheer en de papier en pulp industrie.

Enkele belangrijke realisaties zijn:

■ Creatie van IMPACT World+, de eerste globale methode voor coherente beoordeling van geregionaliseerde levenscycluseffecten | www.impactworldplus.org

■ Ontwikkeling van de Base de données québécoise d’inventaire du cycle de vie (BD-ICV québécoise) | www.ciraig.org/fr/bd-icv.php

■ Het leiden van WULCA, een werkgroep van het UNEP/SETAC Life Cycle Initiative om een internationale consensus te realiseren over beoordeling van effecten van watergebruik in LCA, met ongeveer 100 experts in 21 landen | www.wulca-waterlca.org

■ Belangrijke bijdrage in de creatie van USEtox, een op consensus gebaseerd model dat door UNEP wordt ondersteund, voor beoordeling van toxische effecten in LCA | www.usetox.org

■ Bijdragen als partners tot de principeverklaring “Towards a Social Capital Protocol A Call for Collaboration” van de WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)| www.wbcsd.org

DE MENING VAN ENKELE VAN ONZE PARTNERS

ArcelorMittal

ArcelorMittal is al vanaf het eerste mandaat in 2007 betrokken bij de CIRAIG Chair. Het evenwichtige programma dat basisonderzoek combineert met toegepaste projecten, stelde ons Sustainability R&D-team in staat om ons expertiseniveau te handhaven en om onze methodieken te ontwikkelen op basis van nieuwe concepten zoals MFA (Material Flow Analysis) en de circulaire economie. In het kader van dit derde mandaat zullen we nog nauwer samenwerken, vooral via het gebruik van Mitacs beurzen voor deze nieuwe concepten, maar ook aangaande de limieten van onze planeet en de maatschappelijke waarde van producten.

 http://www.arcelormittalinfrance.com/

Anne-Laure Hettinger, Head of Sustainability R&D Department

Hydro-Québec

Hydro-Québec behoort tot de eerste partners van de CIRAIG International Life Cycle Chair en is daar trots op. De ondersteuning door Hydro-Québec en de andere partners van de vorige leerstoelen hielp bijdragen tot de verfijning van de methodologie voor analyse van de levenscyclus en tot ontwikkeling van expertise van wereldniveau op het terrein in Québec. De CIRAIG-werkzaamheden stelden ons in staat de milieuafdruk van de elektriciteit die in Québec wordt gegenereerd, beter te bepalen en te promoten. Het werk van de derde leerstoel moet ons helpen de impact van energietransitiescenario’s in een snel veranderende wereld beter te begrijpen.

 http://www.hydroquebec.com/

André Besner, Director – Environment Hydro-Québec

Michelin

De Michelin Groep is al 6 jaar partner van de International Life Cycle Chair en heeft mede langs deze weg de basis gelegd voor zijn begrip van de levenscyclus. Wij kijken uit naar het verder zetten van dit partnerschap om de beoordeling van de levenscyclus uit te breiden en te versterken als essentiële informatietool voor onze innovatiestrategie. De Chair is een belangrijke partner in het ondersteunen van het duurzaamheidsprogramma van Michelin.

https://www.michelin.com/fre/

Antoine Pinneau, Senior Vice President, R&D, Michelin

Nestlé

Nestlé heeft voordelen gehaald uit zijn samenwerking met CIRAIG-onderzoekers en de industriële partners. We hebben nieuwe kwantitatieve methodes voor duurzaamheidsanalyse ontwikkeld, vooral in levenscyclusinventarisering, circulaire economie en sociale analyse. Een van de toonaangevende resultaten is de publicatie van het witboek Circular Economy: A Critical Review of Concepts

We zullen in het kader van de volgende fase in onze samenwerking met genoegen voortgaan met de ontwikkeling van geregionaliseerde indicatoren en daarbij het concept van de limieten van de planeet opnemen in levenscyclusbeoordelingen. De bevindingen van deze onderzoeksprojecten zullen worden geïmplementeerd in de tools die we hier bij Nestlé gebruiken voor productontwerp, zodat we consumerproducten met betere milieuprestaties zullen kunnen aanbieden.

http://www.nestle.com/

Urs Schenker, Sustainability Expert, CT-Pack, Sustainability & Novel Packaging

Optel

Optel streeft ernaar een betere wereld op te bouwen door ons gedrag en door traceerbaarheidsoplossingen. Door een slimme en efficiënte toeleveringsketen te creëren tracht Optel de zichtbaarheid van de milieueffecten te verbeteren en de realisatie van de circulaire economie te bevorderen. Onze initiatieven en doelstellingen voor de lange termijn sluiten perfect aan bij de 15 jaar internationaal erkende expertise van het CIRAIG. De CIRAIG-onderzoekers zijn het bekwaamst om ons te ondersteunen in onze best practices omtrent levenscyclus, het trainen van ons personeel en het coachen van onze teams via de adviesdienst die perfect aansluit op onze realiteit en onze behoeften. Onze medewerking aan het derde mandaat van de Chair is fundamenteel voor de vervulling van onze missie; de synergiën tussen de partners zullen zorgen voor versnelling van de verandering die nodig is om een betere wereld te creëren.

 https://www.optelgroup.com/fr/

Steve Gélinas, Director of Strategy and innovation

Solvay

Solvay's tweede deelname aan de ILC Chair is het logische antwoord op het veelbelovende programma voor het nieuwe mandaat. Dit zal duidelijke en uiterst nuttige hulp bieden om van LCA een efficiënte tool te maken ter ondersteuning van beslissingen binnen de Groep. Duurzaamheid wordt op die manier geïntegreerd in een beslissingsinstrument dat op LCA steunt en dat in de industrie als meest relevant wordt erkend.

https://www.solvay.com/en/index.html

Guy-Noël Sauvion, Manager Eco-Efficiency Evaluations team

TOTAL

TOTAL is al bijna 15 jaar partner en heeft met veel genoegen zijn steun aan het innovatieve werk van het CIRAIG vernieuwd. Voor TOTAL is het essentieel dat inspanningen geleverd worden om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingsstrategie een breder perspectief respecteert dat rekening houdt met klimaat, milieu en maatschappelijke vraagstukken. Deze uitdaging staat centraal in de nieuwe onderzoeksrichtingen van het CIRAIG, die stevig verankerd zijn in ondersteuning voor strategische beleidskeuzes.

 https://www.total.com/fr

Jean-Paul Cazalets, Leader HSE (Health, Safety, Environment)

Umicore

Wij waarderen de combinatie van onderzoek en advies rond thema’s die te maken hebben met alle aspecten van de beoordeling van de duurzaamheid van producten en diensten.  We ervaren een groeiende belangstelling vanuit onze markten voor elementen met betrekking tot de circulaire economie en de levenscyclusaspecten daarvan. We kijken ernaar uit om onze medewerking voort te zetten in het derde mandaat van de Chair en zijn netwerk.

http://www.umicore.com/

Staf Laget, Leader Climate, Recycling and Product Sustainability


French
English

Tag: Corporate

Tweets

 • @UmicoreGroup  Mar 14
  Workshop on collection of mobile phones by The Shift at Umicore in Brussels. More than 25 stakeholders brainstormed… https://t.co/d0GW0MIPgO
 • @UmicoreGroup  Feb 8
  Umicore announces record results, growth acceleration and capital increase #umicore #results https://t.co/LJufLMeGIc
 • @UmicoreGroup  Feb 7
  Umicore Belgium and Umicore Pforzheim (Agosi) awarded Top Employer 2018! #topemployer2018 https://t.co/4jvjMojptO
 • @UmicoreGroup  Jan 18
  Umicore wins Euronext recognition for best Bel20 share price performance in 2017! #Bel20 #euronext https://t.co/Nwtcx4OmeQ
 • @UmicoreGroup  Dec 20
  RT @UmicorePMC: We're excited to announce that we have reached an agreement to acquire @materiainc’s metathesis #catalyst business. Learn h…
 • @UmicoreGroup  Nov 9
  Umicore and Voxdale are proud to announce a three-year technology partnership with Mahindra Racing in the Formula E… https://t.co/sqgCf3JUc8
 • @UmicoreGroup  Nov 9
  Yesterday, our CTO speaks up on the importance of raw materials and the transition needed for a sustainable and pra… https://t.co/0K9EDAutnB
 • @UmicoreGroup  Sep 28
  We don't know if it has something to do with the unbeatable racing spirit of our teams, but this Powered by Umicore… https://t.co/3wD4YcKCbY
 • @UmicoreGroup  Jun 24
  https://t.co/ogyYNY8Kfo
 • @UmicoreGroup  Jun 23
  Umicore inaugurates pioneering TMGa plant in Hanau. #semiconductors #electronics #chemistry https://t.co/YH8iF0drCF https://t.co/Y1fG5iTJlW
We use cookies on our website. To learn more about cookies, how we use them, and how to change your cookie settings, please read our Terms of Use and Privacy and Cookie Policy. By accepting, you consent to the Terms and the Policy.

ALWAYS ON
Necessary Cookies
Necessary Cookies are Cookies that are required for the Website to operate as intended by Umicore. Necessary Cookies do not identify you as an individual and, if you do not accept them, then some features of the Website may not function properly.
ON
OFF
Analytical Cookies
Analytical Cookies are Cookies that help Umicore improve the Website by collecting User Data. Analytical Cookies do not identify you as an individual and all User Data that is collected by Analytical Cookies is aggregated and anonymous.