Return to your search results

Chemist Functionele Materialen R&D

Belgium, Olen

Group R&D

Research & Development

Job Beschrijving

 • Realiseren van vooraf gedefinieerde onderzoeksopdrachten om nieuwe materialen te ontwikkelen voor de verschillende Business Units van Umicore
 • Uitvoeren en opvolgen van complexe en delicate proeven mbv complexe apparaten en computerprogramma’s
 • Bevindingen en resultaten verwerken in een Engelstalig rapport
 • Toezicht houden op de toegewezen materialen, infrastructuur en apparaten
 • Opvolgen van de evoluties binnen het vakgebied door deelname aan beurzen, lezingen en congressen
 • Medewerkers informeren betreffende nieuwe technologieën, producten en veiligheid

Vereisten

 • Bachelor/Master scheikunde
 • Geavanceerde kennis van scheikunde en basiskennis materiaalleer, procestechnieken, processturing en technologie
 • Ervaring in synthese en ontwikkeling van anorganische materialen is noodzakelijk
 • Is sterk in multitasking en het opstellen van een goede planning
 • Is een gedreven persoon en is sterk in initiatief nemen, kan probleemoplossend denken
 • Duidelijk en gestructureerd kunnen rapporteren (mondeling en schriftelijk) – ook in het Engels
 • Beschikt over sociale vaardigheden om zowel leiding als training-on-the job te geven.
 • Zin voor orde en nauwkeurigheid
 • Is breeddenkend en creatief; kan op basis van observatie snel conclusies of oplossingen bedenken
 • Beschikt over de capaciteiten om een experiment zelfstandig te kunnen uitvoeren
 • Beschikken over de capaciteiten om op termijn een eventuele leidinggevende rol op nemen

Apply