Prosessi-insinööri

Finland, Kokkola
Rechargeable Battery Materials
Production

Posted on 19-05-2022

Umicoresta

Ajoneuvojen haitallisten päästöjen vähentäminen. Uuden elämän antaminen käytetylle metallille. Tulevaisuuden autojen kehittäminen. Maailmanlaajuisena materiaali- ja teknologiayrityksenä käytämme asiantuntijaosaamistamme arjen kannalta tärkeiden materiaaliratkaisujen tarjoamiseen. Tavoitteenamme on olla puhtaan liikkumisen ja kierrätyksen selkeä edelläkävijä sekä jatkaa etumatkaamme kestävässä kehityksessä. Olemme saaneet lähestymistavastamme kestävään kehitykseen huomattavan suuren kilpailuedun. Yrityksellämme on kunnianhimoiset tavoitteet. Kuvittele, mitä sinä voisit tehdä niiden toteuttamiseksi?

RBM-yksiköstä

Liikkuminen on päivittäistä. Umicoren ladattavat akkumateriaalit antavat ihmisille itsenäisyyttä ja myös yhdistävät ihmisiä. Olemme edelläkävijä akkumateriaaleissa, jotka pidentävät sähköajoneuvojen ajomatkaa ja suorituskykyä. Materiaalimme takaavat myös kannettavan elektroniikan akulle pidemmän käyttöiän. Jotta entistä tehokkaampia akkuja voidaan kehittää, emme voi polkea paikoillamme. Meidän on löydettävä uusia tapoja tehdä asioita, löytää uusia ratkaisuja ja kehittää uusia ideoita. Siinä sinua tarvitaan.

Mitä sinä tulisit tekemään?

Tässä tehtävässä toimit prosessi-insinöörinä osana konsernin kansainvälistä projektitiimiä. Toimit kontaktihenkilönä prosessiasioissa eri suunnittelutiimien välillä ja olet valmis työskentelemään aluksi lyhyitä jaksoja perehdytyksessä Umicoren muilla toimipaikoilla etenkin Belgiassa. Tehtävä on vakinainen ja se antaa hyvät mahdollisuudet kasvaa seuraaviin vastuullisiin tehtäviin tämän Kokkolan investointiprojektin jälkeen uudessa tuotantoprosessissamme.

 

Tehtävänäsi on: 

•   osallistua prosessin perussuunnitteluun sekä tuotantoprosessikaavion suunnitteluun ja optimointiin

•   koordinoida tarvittavat koeajot tavoitteista toteutukseen saakka sekä osallistua laitetoimittajien ratkaisujen arviointiin ja testaukseen

•   osallistua laitteiden valintaan, mitoitukseen ja lay-outin tekemiseen

•   osallistua prosessiturvallisuusriskien arviointiin sekä prosessin ajo-ohjeiden ja työohjeiden laatimiseen

 

Ketä haemme?

Edellytämme:

•   kemian, materiaalitieteen tai muun soveltuvan tekniikan maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoa

•   hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

•   sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa

•   arvostamme muutaman vuoden työkokemusta

•   suunnitteluohjelmien ja prosessiteknologian tuntemus katsotaan eduksi

Mitä tarjoamme

Pyrimme olemaan suunnannäyttäjiä. Ei vain asiakkaillemme, vaan myös työntekijöillemme. Pyrimme luomaan yhteistyöympäristön ja kulttuurin, jossa me kaikki voimme menestyä. Siinä voimme jakaa ideoita, kehittää asiantuntemustamme ja edistää uraamme. Osallistava työkulttuuri tarjoaa kaikille työntekijöille yhtäläiset mahdollisuudet riippumatta heidän taustastaan. Palkitsemme työpanoksesi kilpailukykyisellä palkalla ja hyvillä henkilöstöeduilla. Kuvittele, mitä sinä voisit tehdä?

Näin haet

Lisätietoja tehtävästä antaa tuotantojohtaja Vesa Rissanen, p. 050 363 7322.

Hakemukset englannin kielellä 29.5.2022 mennessä.

Akkumateriaalimme vähentävät liikkumisen hiilidioksidipäästöjä ja torjuvat ilmastonmuutosta KUVITTELE MITÄ SINÄ VOIT TEHDÄ?

      

Apply
Share this page