R&D Chemist

Belgium, Brugge
Cobalt and Specialty Mat.
Research & Development

Context - Doel

Context:
Het R&D labo werkt zowel proactief, aan de ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande producten, als ondersteunend naar verschillende diensten van het bedrijf. Naast het onderzoeken van specifieke klanten vragen onderzoekt men allerlei problemen en technisch-wetenschappelijke vragen vanuit de productie en het Quality Control labo.

Doel:
Als R&D Chemist ben je verantwoordelijk voor:

 • Het ontwikkelen van nieuwe producten binnen het kader van de bedrijfsstrategie
 • De ontwikkeling, screening en optimalisatie van synthetische routes
 • Het opstellen van de nodige verslagen voor de opschaling naar piloot- en industriële schaal
 • De ondersteuning van de productontwikkeling door het uitvoeren van applicatietesten  

Resultaatsgebieden

 • Zelfstandig uitwerken van onderzoeksopdrachten in samenwerking met de R&D project managers.
 • Uitvoeren en/of opvolgen van complexe labo-, piloot- en industriële proeven.
 • Bedienen van complexe apparatuur en ontwikkelen en op punt stellen van analytische methodes.
 • R&D Laboranten en R&D Specialist coachen en begeleiden bij het uitvoeren van laboproeven.
 • Bijdragen tot de verdere kennisontwikkeling en kennisdeling binnen USMB.
 • Actief bijdragen tot veiligheid, orde en netheid in R&D labo en pilot.

Profiel vereisten

Kundigheid:

 • Heeft gedegen chemische kennis waaronder organische en anorganische synthese, analytische chemie, instrumentele analyse, statistiek en data verwerking (in labo omgeving).
 • Heeft basis kennis materiaalleer, procestechnieken en procesturing.
 • Kan oplossingen formuleren inzake proefopstelling en -uitvoering van complexere proeven.
 • Beschikt over kennis binnen het specifieke technologie- of onderzoek domein.
 • Kent en gebruikt alle methodes en kan deze optimaliseren en aanpassen indien er geen standaardmethode beschikbaar is.
 • Heeft zin voor orde en nauwkeurigheid.
 • Kan duidelijk en gestructureerd rapporteren

Zelfstandigheid:

 • Kan zelfstandig onderzoeksopdrachten uitvoeren in labo & piloot
 • Formuleert voorstellen, in overleg met R&D project managers, over het praktische verloop van onderzoeksopdrachten
 • Is creatief in het formuleren van oplossingen en het aangeven van adviezen voor complexe problemen (uitvoeren of opstellen) en in het aanpassen en optimaliseren van de experimentele procedures indien er geen standaardprocedure beschikbaar is.
 • Identificeert en anticipeert systematisch alle mogelijke oorzaken van abnormaliteiten en communiceert hierover met de R&D project managers.
 • Stelt prioriteiten tussen de uit te voeren onderzoeksopdrachten en stuurt deze bij waar nodig.
 • Kan complexe data en metingen interpreteren

Communicatie vaardigheden:

 • Is contactvaardig en mondig t.o.v. medewerkers van R&D, Quality Control, management, productie, onderhoud en externen in het kader van onderzoeksopdrachten.

Vereiste studies:

 • Master Ingenieurswetenschappen: Chemie en materialen
 • Master Industriële wetenschappen: Chemie
 • Master Chemie
 • Master Bio-ingenieur: Chemie
 • PhD Chemie is een voordeel

Persoonsgebonden competenties:

 • Samenwerken
 • Sociaal vaardig zijn
 • Zelfstandig werken
 • Nauwkeurig werken
 • Creatief zijn

Jobgerelateerde competenties:

 • Rapporten, publicaties en scripties opstellen
 • Wetenschappelijke, technologisiche, reglementaire... informatie opvolgen en actualiseren
 • Onderzoeksmethodes en - analyses bepalen en ontwikkelen
 • Onderzoeksgegevens en -resultaten bestuderen en analyseren
 • Opvolgen, leiden en controleren van wetenschappelijke experimenten en observaties
 • Berekeningen, metingen, experimenten en observaties uitvoeren. Resultaten controleren.
 • Discipline: Chemie en materiaalkunde
 • Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingen voorstellen en verklaren
 • Talenkennis: Engels (goed), Nederlands (zeer goed)
 • Werkervaring: Een eerste professionele ervaring in een R&D Labo is vereist of een academische ervaring in een onderzoek labo als PhD
 • Rijbewijs: B

Aanbod

Om de toekomst vorm te geven, tonen we vandaag al de weg. Als bedrijf én als werkgever. Onze bedrijfscultuur garandeert dat iedereen ideeën kan uitwisselen en expertise opbouwen. We bieden een competetief loon en alle voordelen zoals maaltijdcheques,hospitalisatieverzeking,pensioenplan,fietslease...die je mag verwachten van een top employer.

Apply
×

   Umicore uses certain monitoring and tracking technologies such as cookies. These technologies are used in order to maintain, provide and improve our services on an ongoing basis, and in order to provide our web visitors with a better experience.

   By clicking on the "Accept all" button you agree to the use of these cookies while using the website. For further information regarding how we use cookies and other tracking technologies, please see section 11 of our website privacy notice

     Necessary cookies are essential and help you navigate our website. This helps to support security and basic functionality and are necessary for the proper operation of our website, so if you block these cookies we cannot guarantee your use or the security during your visit.

     Cookies that help us to understand the behaviour of users of our website. This allows us to continuously improve our website to provide the best information in support of our project aims. These cookies also help us understand the effectiveness of our website. For instance these cookies tell us which pages visitors go to most often and if they get error messages from web pages.

     Cookies that deliver content to you based on your interests, which are assumed from your browsing history. Most Targeting Cookies track users via their IP address and, thus, may collect some Personal Data. Personal Data collected by Targeting Cookies may be shared with third parties, such as advertisers.