Sähkö- ja automaatiokunnossapidon työnjohtaja

Finland, Kokkola
Rechargeable Battery Materials
Maintenance

Umicoresta

Ajoneuvojen haitallisten päästöjen vähentäminen. Uuden elämän antaminen käytetylle metallille. Tulevaisuuden autojen kehittäminen. Maailmanlaajuisena materiaali- ja teknologiayrityksenä käytämme asiantuntijaosaamistamme arjen kannalta tärkeiden materiaaliratkaisujen tarjoamiseen. Tavoitteenamme on olla puhtaan liikkumisen ja kierrätyksen selkeä edelläkävijä sekä jatkaa etumatkaamme kestävässä kehityksessä. Olemme saaneet lähestymistavastamme kestävään kehitykseen huomattavan suuren kilpailuedun. Yrityksellämme on kunnianhimoiset tavoitteet. Kuvittele, mitä sinä voisit tehdä niiden toteuttamiseksi? 

RBM-yksiköstä

Liikkuminen on päivittäistä. Umicoren ladattavat akkumateriaalit antavat ihmisille itsenäisyyttä ja myös yhdistävät ihmisiä. Olemme edelläkävijä akkumateriaaleissa, jotka pidentävät sähköajoneuvojen ajomatkaa ja suorituskykyä. Materiaalimme takaavat myös kannettavan elektroniikan akulle pidemmän käyttöiän. Jotta entistä tehokkaampia akkuja voidaan kehittää, emme voi polkea paikoillamme. Meidän on löydettävä uusia tapoja tehdä asioita, löytää uusia ratkaisuja ja kehittää uusia ideoita. Siinä sinua tarvitaan. 

Mitä sinä tulisit tekemään?

Tehtävään sisältyy mm. seuraavaa:

  • Työnjohtotehtävät sähkö- ja automaatioasentajien esimiehenä päivävuorossa
  • Vastuu toimialueensa ennakkohuolloista, korjauksista ja muutostöistä
  • Päivittäinen yhteistyö tehtaan tuotanto-osastojen ja urakoitsijoiden kanssa

Ketä haemme?

Edellytämme: 

  • Vähintään soveltuvaa sähkö- ja automaatiotekniikan ammattikorkeakoulututkintoa 

  • Aikaisempaa kokemusta prosessiteollisuudesta

  • Oma-aloitteisuutta, suunnitelmallisuutta ja yhteistyökykyä 

  • Tietotekniikan osaamista

  • Englannin kielen taitoa 

  • Sähköpätevyys (S2) katsotaan eduksi

Mitä tarjoamme?

Pyrimme olemaan suunnannäyttäjiä. Ei vain asiakkaillemme, vaan myös työntekijöillemme. Pyrimme luomaan yhteistyöympäristön ja kulttuurin, jossa me kaikki voimme menestyä. Siinä voimme jakaa ideoita, kehittää asiantuntemustamme ja edistää uraamme. Osallistava työkulttuuri tarjoaa kaikille työntekijöille yhtäläiset mahdollisuudet riippumatta heidän taustastaan. Palkitsemme työpanoksesi kilpailukykyisellä palkalla ja hyvillä henkilöstöeduilla. Kuvittele, mitä sinä voisit tehdä? 

Näin haet

Lisätietoja tehtävästä antaa sähkö- ja automaatiopäällikkö Ilkka Sikala puh. 040 866 9348.

Hakemukset viimeistään 30.11.2021. 

If our teams can improve battery performance, IMAGINE WHAT YOU COULD DO?

      

Apply
Share this page