Tutkimuslaborantti vuorotyöhön

Finland, Kokkola
Rechargeable Battery Materials
Research & Development

Posted on 24-11-2022

Umicoresta

Ajoneuvojen haitallisten päästöjen vähentäminen. Liikenteen sähköistäminen. Uuden elämän antaminen käytetyille metalleille.

Toimitamme vastuullisia materiaaliratkaisuja, jotka vastaavat maailmanlaajuisten megatrendien haasteisiin ja ovat välttämättömiä jokapäiväisessä elämässä. Tuotteemme ja palvelumme vauhdittavat globaalin liikkumisen muutosta, vastaavat edistyksellisten materiaalien kasvavaan tarpeeseen ja mahdollistavat merkittävien metallien entistä tehokkaamman kierron. Olemme johtava teknologiayritys, joka mahdollistaa kiertotalouden avulla vastuullisen arvon tuottamisen parempaa elämää varten.

Kuvittele, mitä sinä voisit tehdä näiden arvojen eteen?

 

RBM-yksiköstä

Liikkuminen on päivittäistä. Umicoren ladattavat akkumateriaalit antavat ihmisille itsenäisyyttä ja myös yhdistävät ihmisiä. Olemme edelläkävijä akkumateriaaleissa, jotka pidentävät sähköajoneuvojen ajomatkaa ja suorituskykyä. Materiaalimme takaavat myös kannettavan elektroniikan akulle pidemmän käyttöiän. Jotta entistä tehokkaampia akkuja voidaan kehittää, emme voi polkea paikoillamme. Meidän on löydettävä uusia tapoja tehdä asioita, löytää uusia ratkaisuja ja kehittää uusia ideoita. Siinä sinua tarvitaan.

Mitä sinä tulisit tekemään?

Tutkimuslaboranttina tulet työskentelemään mielenkiintoisissa työtehtävissä akkumateriaalien kehityksen parissa. Työtehtäviin kuuluu mm. kokeiden suorittaminen laboratoriomittakaavan prosessilaitteistolla nykyaikaisessa tutkimuslaboratoriossa, näytteiden analysointia ja tulosten raportointia.

 

Ketä haemme?

Edellytämme

  • soveltuvaa laboratorio- tai prosessialan koulutusta
  • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
  • tarkkuutta ja huolellisuutta
  • teknistä otetta arvostetaan

 

Mitä tarjoamme

Pyrimme olemaan suunnannäyttäjiä. Ei vain asiakkaillemme, vaan myös työntekijöillemme. Pyrimme luomaan yhteistyöympäristön ja kulttuurin, jossa me kaikki voimme menestyä. Siinä voimme jakaa ideoita, kehittää asiantuntemustamme ja edistää uraamme. Osallistava työkulttuuri tarjoaa kaikille työntekijöille yhtäläiset mahdollisuudet riippumatta heidän taustastaan. Palkitsemme työpanoksesi kilpailukykyisellä palkalla ja hyvillä henkilöstöeduilla. Kuvittele, mitä sinä voisit tehdä?

Näin haet

Lisätietoja antaa R&D Operations Manager Martina Byström 050 387 0904. Hakemukset 18.12.2022 mennessä.

 

AKKUMATERIAALIMME VÄHENTÄVÄT LIIKKUMISEN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ JA TORJUVAT ILMASTONMUUTOSTA KUVITTELE MITÄ SINÄ VOISIT TEHDÄ?

      

Apply