7 February 2020

Jaarresultaten 2019

 


Sterke prestatie in aanhoudend moeilijke marktomstandigheden

Umicore zette een sterke prestatie neer in 2019 in een context van aanhoudende tegenwind op belangrijke markten, in het bijzonder de autosector. De inkomsten voor het volledige jaar namen met 3% toe tot € 3,4 miljard en de recurrente EBITDA steeg met 5% tot € 753 miljoen, terwijl de recurrente EBIT € 509 miljoen bedroeg en bijna het recordniveau van 2018 bereikte. Na een meer gematigde prestatie in het eerste halfjaar vertoonden de inkomsten en de recurrente EBIT in het tweede halfjaar een sterke sequentiële groei en stegen ze met respectievelijk 6% en 12%.

Ondanks de wereldwijde recessie in de automarkt kon Umicore hogere inkomsten en een hogere recurrente EBIT optekenen in Catalysis, dankzij haar groter marktaandeel in toepassingen voor benzinewagens en een groeiende marktpenetratie van deeltjesfilters voor benzinemotoren in Europa en China.

Zoals verwacht, bleven de resultaten van Energy & Surface Technologies een stuk onder het recordniveau van vorig jaar als gevolg van een tijdelijke terugval van de markt, in het bijzonder van het EV- (elektrische voertuigen) segment in China, evenals door de impact van een lage kobaltprijs en de instroom van goedkopere kobalt die op onethische wijze wordt ontgonnen via artisanale mijnbouw. De resultaten weerspiegelden eveneens de impact van hogere afschrijvingskosten en kosten verbonden aan de greenfield-investeringen. Umicore’s verkoopvolumes van kathodematerialen voor EV’s steeg, in lijn met de wereldwijde EV-markt.

De sterke prestatie en groei op jaarbasis in Recycling zijn het resultaat van hogere metaalprijzen, een gunstige bevoorrading en Umicore’s vermogen om de bevoorradingsmix te optimaliseren, waardoor de impact van de uitgebreide onderhoudsstilstand en de brand in juli grotendeels werd gecompenseerd.

2019 Kerncijfers

  • Inkomsten van € 3,4 miljard (+3%)
  • Recurrente EBITDA van € 753 miljoen (+5%)
  • Recurrente EBIT van  € 509 miljoen (-1%)
  • ROCE van  12,6%  (in vergelijking met 15,4% in 2018 door de impact van groei-investeringen)
  • Recurrente nettowinst (aandeel Group) van € 312  miljoen (-5%) en recurrente winst per aandeel van € 1,30 (-5%)
  • Hogere kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 549 miljoen (€ 92 miljoen in 2018), met inbegrip van een stijging van het werkkapitaal van € 78 miljoen door hogere PGM- (platinum group metals) prijzen; vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten[1] van - € 39 miljoen (- € 406 miljoen in 2018)
  • Groei-investeringen van € 553  miljoen (€ 478 miljoen in 2018)
  • Nettoschuld van € 1.443 miljoen, een stijging van € 861 miljoen, voornamelijk door groei-investeringen en met inbegrip van € 188 miljoen kasuitgaven voor de overname van de kobaltraffinage- en kathodeprecursoractiviteiten in Kokkola, Finland. Dit komt overeen met een nettoschuld / recurrente EBITDA van 1,9x
  • Voorgesteld stabiel bruto jaarlijks dividend van € 0,75, waarvan € 0,375 reeds werd uitbetaald in augustus 2019

Verderzetting van de lange-termijn groeistrategie in materialen voor schone mobiliteit en recyclage

In de loop van 2019 heeft Umicore belangrijke stappen gezet in de uitvoering van haar groeistrategie.

Terwijl de EV-markt in de schijnwerpers stond, werd de sterke positie van Umicore als leverancier van materiaaltechnologieën voor alle soorten schone mobiliteitsoplossingen bekrachtigd. In Catalysis werd dit aangetoond door verschillende successen op het vlak van katalysatortechnologieën, zoals deeltjesfilters voor benzinemotoren en de opening van de nieuwe fabriek voor brandstofcelkatalysatoren in Korea. In Energy & Surface Technologies zette Umicore de investeringen in de groei van haar activiteiten verder, zij het aan een aangepast tempo in lijn met de huidige marktvraag. Umicore heeft haar nieuwe Process Competence Center in België in gebruik genomen, voert de productie op in de nieuwe fabriek in China en is begonnen met de bouw van de nieuwe fabriek in Polen. Umicore bleef zich ook verder inzetten voor een wereldwijde duurzame waardeketen voor batterijmaterialen, zoals blijkt uit de overname van de kobaltraffinaderij en de activiteiten voor kathodeprecursoren in Finland en de lange-termijn partnerschappen voor levering van duurzame kobalt. Tot slot, ondertekende Umicore belangrijke meerjarige bevoorradingsovereenkomsten met LG Chem en Samsung SDI voor NMC-kathodematerialen, wat een erkenning betekent van de kwaliteit van Umicore’s technologieaanbod.

In Recycling voltooide Umicore het meerjarig uitbreidingsprogramma van de fabriek in Hoboken en voerde het verschillende investeringen uit om de milieuprestaties van de fabriek verder te verbeteren.

Vooruitzichten

Zoals meegedeeld in april 2019, verwacht Umicore in 2020 een stijging van de inkomsten en de winst, ondanks een verslechtering van de wereldwijde macro-economie sinds dan, in het bijzonder in de autosector. Deze groeivooruitzichten veronderstellen dat de recente uitbraak van het coronavirus in China geen langdurige of materiele impact op de economie in 2020 tot gevolg zal hebben.

Hoewel er geen aanwijzingen zijn van een spoedig herstel in de automarkt, zal de business group Catalysis naar verwachting blijven genieten van haar sterke marktpositie in toepassingen voor benzinekatalysatoren en de toenemende marktpenetratie van hoogwaardigere deeltjesfilters voor benzinemotoren in Europa en China. Ondanks de verwachting van een gematigde EV-verkoop in China, zou Energy & Surface Technologies moeten genieten van hogere verkopen van kathodematerialen voor EV’s in 2020, evenals van de consolidatie van de recent overgenomen activiteiten in Kokkola, Finland. Tegelijkertijd zullen hogere vaste kosten als gevolg van de lopende investeringen in capaciteit en innovatie hun weerslag hebben op de prestatie van de business group. De prestatie van Recycling zal naar verwachting ondersteund worden door een combinatie van hogere metaalprijzen, waarvan sommige in de loop van 2019 werden ingedekt, een aanhoudend gunstige bevoorrading en een verhoogde beschikbaarheid van de smelter in Hoboken.

Marc Grynberg, CEO van Umicore, verklaart: "Ik ben trots op de prestatie die we in 2019 hebben neergezet en ik ben verheugd dat we de groeivooruitzichten voor 2020 kunnen bevestigen ondanks de ongunstige markttrends die zich in de loop van 2019 hebben afgetekend. Ik ben ervan overtuigd dat onze strategie om een leider te zijn in materialen voor schone mobiliteit en recyclage zal leiden tot een verdere groei voor Umicore. We zullen die strategie vastberaden uitvoeren, terwijl we tegelijkertijd onze investeringen aanpassen aan de evoluerende behoeften van de markt.”

 

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met 2018, tenzij anders vermeld.

[1] Vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten = kasstroom uit bedrijfsactiviteiten – kapitaaluitgaven – gekapitaliseerde ontwikkelingsuitgaven.