8 February 2018

Jaarresultaten 2017

Umicore heeft twee teleconferenties voor analisten en beleggers gehouden:

Op 8 februari 2018, om 18:00 CET, heeft Marc Grynberg, CEO, kort enkele kernboodschappen uit het persbericht van diezelfde dag over de financiële en operationele resultaten van Umicore toegelicht, hij heeft de motivering van de kapitaalsverhoging besproken, zoals vermeld in het bericht en heeft uitleg gegeven bij Umicore’s investeringsplannen.

De opname van de teleconferentie is te volgen via :https://edge.media-server.com/m6/p/4tcpyhxz


Op 9 februari 2018, om 09:30 CET, hebben Marc Grynberg, CEO, en Filip Platteeuw, CFO, zoals gebruikelijk gedetailleerde uitleg gegeven bij de kernboodschappen uit het persbericht. 

De opname van de teleconferentie is te volgen via: https://edge.media-server.com/m6/p/bv2zkyre