29 March 2013

Regulated Information

Het jaarverslag 2012 van Umicore nu online

Umicore publiceert vandaag haar 2012 jaarverslag. Het verslag biedt een volledig geïntegreerd overzicht van de economische, sociale en milieuprestaties van de onderneming en legt de focus op thema’s die essentieel zijn voor de activiteiten van Umicore. In het online reporting center kunnen de lezers zelf een verslag op maat samenstellen en gebruikmaken van bijkomende functionaliteiten, zoals gefilmde casestudies en het downloaden van informatie.

Enkele belangrijke mijlpalen in 2012 waren:

  • Ondanks een uitdagend economisch klimaat kende Umicore haar op één na beste financiële prestatie.
  • Een aanzienlijk aantal nieuwe investeringen vonden plaats in belangrijke groeidomeinen.
  • In 2012 waren er in 85% van Umicore’s sites geen ongevallen met werkverlet en Umicore kende een algemene verbetering op vlak van haar veiligheidsresultaten.
  • CO2-emissies namen toe, voornamelijk door de veranderingen in de energiemix van haar elektriciteitsleveranciers.
  • De impact van metaalemissies naar lucht en water daalde met respectievelijk 37% en 44% in vergelijking met het referentiejaar 2009.
  • Umicore’s business units boekten verder vooruitgang met het invoeren van het charter voor duurzame aankopen.
  • Umicore werd erkend als één van de beste werkgevers in België, Frankrijk en Duitsland. Daarnaast zette ze de ontwikkelingsinspanningen van haar mensen wereldwijd verder.
  • Umicore’s bijdragen aan de gemeenschap bedroegen € 1,8 miljoen, hetzelfde niveau als in 2011.


U kan meer ontdekken via onze online casestudies: http://www.umicore.com/reporting/Home/CaseStudies/

Ga naar http://www.umicore.com/reporting/ om het Engelstalig online reporting center te bezoeken. U vindt de Nederlandse, Engelse en Franse versie van het verslag in het reporting center, waar u ze kan downloaden in pdf-formaat. 


French
English

Tag: Corporate