4 June 2013

Umicore maakt Europa’s streven naar een betere luchtkwaliteit mogelijk

Brussel, 4 juni 2013. Tijdens de Green Week, een jaarlijks initiatief van de Europese Commissie dat dit jaar gewijd is aan een betere luchtkwaliteit, maakte Umicore de ingebruikname bekend van haar nieuwe productielijn voor katalysatoren voor zware dieselvoertuigen (HDD-katalysatoren) in Florange, Frankrijk. Umicore maakte eerder al bekend dat er een bijkomende lijn in die fabriek gebouwd zou worden om te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag. Ook in de nieuwe katalysatorenfabriek in Bad Säckingen, Duitsland, zal de productie binnenkort opgestart worden. De katalysatoren die in deze vestigingen worden gemaakt, zullen autoconstructeurs en producenten van motoren in staat stellen om te voldoen aan de nieuwe Europese emissienormen.

Sinds de jaren zeventig is het aantal voertuigen op onze wegen, met inbegrip van vrachtwagens en bussen, fors gestegen. Doorheen de jaren hebben overheden dan ook luchtkwaliteitsnormen ingevoerd om de schadelijke effecten van uitlaatgassen op de menselijke gezondheid terug te dringen. Vandaag is bijna elke nieuwe auto - waar ook ter wereld geproduceerd - standaard uitgerust met een katalysator. In Europa wil de nieuwe Euro 6-norm onder meer de uitstoot van stikstofoxides (NOx ) door dieselvoertuigen met meer dan de helft terugdringen en ook de uitstoot van roetdeeltjes door benzinevoertuigen reduceren.

De katalysatoren van Umicore maken het mogelijk de luchtkwaliteit te verbeteren door schadelijke emissies te transformeren met behulp van geavanceerde katalyseprocessen. Zo helpt Umicore constructeurs intussen al 40 jaar de uitstoot van hun voertuigen terug te dringen. Wereldwijd is één op drie auto's vandaag uitgerust met een katalysator van Umicore.

"Umicore beschikt over een unieke knowhow om de groei van schone mobiliteit wereldwijd te ondersteunen. We leveren de autosector niet alleen technologieën voor uitstootbeperking maar ook materialen die gebruikt worden in batterijen en brandstofcellen, die aan de basis liggen van elektrische mobiliteit. Ook ons aanbod inzake recyclageactiviteiten is uniek, omdat we in staat zijn om zowel katalysatoren, batterijen als materialen uit brandstofcellen te recycleren", aldus Marc Grynberg, CEO van Umicore.

Umicore startte in 1968 met de ontwikkeling van haar uitstootbeperkende katalysatoren. De onderneming groeide uit tot een leider inzake autokatalysatoren voor personenwagens (‘light duty’) en verwierf recent ook een sterke positie voor zwaardere voertuigen (vrachtwagens e.d.). Wereldwijd biedt Umicore’s katalysatoractiviteit werk aan zowat 2.000 mensen, verspreid over 11 productievestigingen in Duitsland, Canada, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Japan, Brazilië, Zweden, Frankrijk en China. Daarnaast beschikt Umicore over 6 ontwikkelings- en testcentra, die gevestigd zijn in Duitsland, de VS, Brazilië, Zuid-Korea, Japan en China.

In deze video kunt u zien hoe Umicore bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit

Extra info voor redacteurs

Over de productievestigingen in Florange en Bad Säckingen

De vestiging in Florange bevindt zich op 25 kilometer van Metz in het oosten van Frankrijk en produceert al sinds 1990 katalysatoren voor voertuigen. Florange is de belangrijkste Europese productievestiging van Umicore voor ‘heavy duty’-katalysatoren.

De vestiging van Bad Säckingen bevindt zich in de buurt van de Rijn in het zuiden van Duitsland, op zowat 15 km van de Umicore-fabriek van Rheinfelden. Bad Säckingen biedt expansieruimte voor de fabriek te Rheinfelden, die nodig is met het oog op de nieuwe Europese normen voor ’light duty’-toepassingen.

Over de werking van katalysatoren

De interne verbrandingsmotoren van o.a. auto's, vrachtwagens en bussen produceren schadelijke emissies. De belangrijkste vervuilende bestanddelen zijn koolstofmonoxide (CO), onvolledig verbrande koolwaterstoffen (HC), stikstofoxides (NOx) en roetdeeltjes. In verschillende landen en regio's voerde de wetgever beperkingen in voor deze emissies, en die werden gaandeweg strenger. Door de uitlaat van motoren uit te rusten met een aangepast katalysatorsysteem, en door de werkingsomstandigheden van de motor aan te passen, kunnen dergelijke emissies grotendeels onschadelijk worden gemaakt.

De meeste katalysatoren bestaan uit een chemisch actieve laag (de ’washcoat’) dat geplaatst wordt op een substraat. De washcoat bestaat uit een combinatie van diverse oxides en metalen zoals platinum, palladium, rhodium en zeldzame aardmetalen. Katalysatoren worden gebouwd op basis van specifieke katalyseformules in functie van het voertuigtype en model.

De meeste benzinevoertuigen zijn vandaag uitgerust met een driewegkatalysator (TWC), zo genoemd omdat de drie belangrijkste vervuilers in één systeem worden omgezet. Koolstofmonoxide en onverbrande koolwaterstoffen worden geoxideerd tot het minder schadelijke koolstofdioxide (CO2) en waterdamp. NOx-gassen worden gereduceerd tot stikstof (N2). De meeste benzinemotoren voldoen vandaag aan de emissienormen voor roetdeeltjes. Met de nieuwe Euro 6-norm die Europa gaat invoeren, zullen benzinemotoren met directe injectie wellicht echter ook een benzinepartikelfilter nodig hebben om de uitstootnormen voor roetdeeltjes te halen.

Vandaag zijn dieselwagens in Europa, waar de meeste dieselwagens worden gebruikt, uitgerust met een dieseloxidatiekatalysator (DOC) die koolstofmonoxide en onvolledig verbrande koolwaterstoffen oxideert. Ze beschikken ook over een dieselpartikelfilter (DPF) die de uitstoot van roetdeeltjes vermindert. Aangezien dieselmotoren werken met een overmaat aan zuurstof, is het terugdringen van NOx-gassen rechtstreeks in het uitlaatsysteem niet mogelijk. Tot op heden waren de emissienormen voor dieselmotoren in Europa minder streng met betrekking tot NOx-gassen. Als de Euro 6-norm in werking treedt (najaar 2014/begin 2015), zal een specifieke katalysator vereist zijn. Dit kan zowel een selectief katalytisch reductiesysteem (SCR) met een ureumadditief zijn als een NOx-opslagkatalysator (NSC).

Ook voor zware dieselmotoren (HDD), die o.a. gebruikt worden in bussen, vrachtwagens, treinen en ander materieel, worden steeds meer emissienormen ingevoerd. De omvang van de motoren in dergelijke toepassingen zorgt voor een bijkomende complexiteit.

Technologische innovaties: Umicore ontwikkelde als eerste NOx-opslagkatalysatoren voor brandstofefficiënte lean-burn benzinemotoren en dieselmotoren in Noord-Amerika, gekatalyseerde dieselpartikelfilters en ook dieselkatalysatoren op basis van palladium in plaats van platinum.


French
English

Tag: Automotive, Corporate