25 July 2013

Frans van Daele neemt ontslag uit Umicore’s Raad van Bestuur

Na zijn benoeming tot kabinetschef van Zijne Majesteit Koning Filip heeft Frans van Daele ontslag genomen uit de Raad van Bestuur van Umicore met onmiddellijke ingang. De Raad van Umicore zal het vrijgekomen mandaat in de Raad van Bestuur in de komende weken bespreken.

Thomas Leysen, voorzitter van Umicore, becommentarieerde: "Het is met spijt dat we akte nemen van het ontslag van Frans van Daele, maar we begrijpen volledig dat zijn bestuursmandaat niet verenigbaar is met zijn nieuwe verantwoordelijkheden. Namens de voltallige Raad wil ik Frans bedanken voor zijn bijdrage in de afgelopen maanden."


French
English

Tag: Corporate