30 July 2013

Regulated Information

Halfjaarresultaten 2013

Hoogtepunten

Umicore’s inkomsten waren stabiel vergeleken met de eerste helft van 2012 waarbij een stijging in Catalysis en Energy Materals werd gecompenseerd door een daling in Recycling. Recurrente EBIT voor de periode daalde met 15% op jaarbasis door een minder gunstige regionale en productmix en door de impact van lagere metaalprijzen op de recyclagemarges.

Inkomsten: € 1,2 miljard (daling van 0,6%);

Recurrente EBITDA: € 240 miljoen (daling van 10%);

Recurrente EBIT: € 163 miljoen (daling van 15%);

ROCE van 14,5% versus 17,4% in de eerste helft van 2012;

Recurrente netto winst (aandeel van de Groep) van € 115 miljoen (daling van 21%);

Recurrente winst per aandeel van € 1,02 (daling van 22%).

De inkomsten stegen met 4% vergeleken met de tweede helft van vorig jaar. Dit duidt op een stabilisering in vele eindmarkten voor onze producten.

Naast het nemen van maatregelen om de marges te verbeteren, blijft Umicore investeren in haar groeiprogramma’s op langere termijn. De investeringen bedroegen € 120 miljoen, met stijgingen in Energy Materials en Recycling. Kosten voor Onderzoek & Ontwikkeling waren stabiel met € 91 miljoen.

De netto kasstroom was positief, wat leidde tot een vermindering van de nettoschuld tot € 190 miljoen. Dit komt overeen met een schuldratio van 9,6%.

Umicore kocht 758.311 eigen aandelen in de eerste helft van het jaar. In lijn met haar dividendbeleid zal een interim-dividend van € 0,50 per aandeel in september worden uitbetaald . Het bedrag komt overeen met de helft van het jaarlijkse dividend uitbetaald voor het boekjaar 2012.

Vooruitzichten

Umicore verwacht dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar zich binnen de eerder opgegeven vork van € 300 tot € 330 miljoen zal bevinden.

 


French
English

Tag: Corporate