24 October 2013

Regulated Information

Update derde kwartaal 2013

Umicore publiceert stabiele inkomsten en maakt haar intentie bekend om € 100 miljoen te investeren in Hoboken

 Q3 Kernpunten

Inkomsten waren stabiel vergeleken met dezelfde periode in 2012. De toename aan inkomsten in Catalysis, Energy Materials en Performance Materials werd genivelleerd door lagere inkomsten in Recycling omwille van lagere metaalprijzen. De kasstromen bleven sterk en de nettoschuld werd verder afgebouwd in het kwartaal.

Vooruitzichten

Umicore bevestigt dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar naar verwachting binnen de reeds bekendgemaakte vork van € 300 miljoen tot € 330 miljoen zal uitkomen, zij het aan het lagere eind van de vork omwille van meer uitdagende metaalprijzen.

Umicore maakt haar intentie bekend om € 100 miljoen te investeren in Hoboken

Umicore deed een uitvoerige evaluatie van verschillende opties voor de verdere uitbreiding van haar Precious Metals Refining-activiteiten. Op basis van markt– en technische studies en behoudens finale goedkeuring door de Raad van Bestuur, draagt in dit stadium een uitbreiding van de site in Hoboken de voorkeur ten einde een capaciteit van ongeveer 500.000 ton per jaar te behalen. Dit is een stijging van zo’n 40%. Umicore heeft contact opgenomen met de autoriteiten voor het verkrijgen van de nodige vergunningen.

Het plan houdt investeringen in van ongeveer €100 miljoen over een periode van twee jaar. De investeringen zouden voornamelijk de capaciteit van de smelter en de hoogoven verbeteren en technische verbeteringen omvatten, met inbegrip van diegene die in Umicore’s UHT (Ultra High Temperature) pilootfabriek werden ontwikkeld. De investeringen zouden Umicore Precious Metal Refining de mogelijkheid geven om verder te bouwen op haar unieke vermogen om de breedste waaier aan complexe materialen, afkomstig uit de hele wereld, te behandelen. De aanvankelijke focus van de uitbreiding zou op complexe residuen van de non-ferro metaalindustrie liggen. De beschikbaarheid van dergelijke residuen zal naar verwachting toenemen: naarmate grondstoffen schaarser worden, zal de ontginning van meer complexe ertsen leiden tot concentraten met een hoger gehalte aan onzuiverheden. De verwerking van deze complexe concentraten door Umicore’s leveranciers leidt op zijn beurt tot meer complexe bijproducten.

Het plan verzekert eveneens een verderzetting van Umicore’s inzet inzake milieuprestaties. Recente investeringen in biologische waterzuiverings- en gasreinigingsinstallaties zouden ervoor zorgen dat de site nog steeds de hoogste normen op vlak van lucht- en wateruitstoot kan realiseren.

Markt- en technische studies geven aan dat de investering EBIT zou genereren in het eerste volledige jaar van operaties, met een rendement dat kort daarna groter zal zijn dan de kapitaalkost. Umicore zal andere wegen voor lange termijn groei voor haar recyclage-activiteiten blijven onderzoeken. Het gaat hierbij om mogelijke verdere capaciteitsverbeteringen van de Hoboken-site na 2015, het nastreven van opportuniteiten in nieuwe markten en de verdere ontwikkeling van de batterijrecyclage-activiteiten.


French
English

Tag: Corporate