6 February 2014

Regulated Information

Jaarresultaten 2013

 

Hoogtepunten

De inkomsten daalden met 2% jaar op jaarbasis. Een stijging in Catalysis en Energy Materials werd teniet gedaan door een daling in Recycling. De recurrente EBIT in de periode daalde met 18% op jaarbasis als gevolg van de impact van lagere metaalprijzen op de recyclagemarges, een minder gunstige product- en regionale mix en hogere opstartkosten in Catalysis.

  • Inkomsten: € 2,4 miljard
  • Recurrente EBITDA: € 463 miljoen
  • Recurrente EBIT: € 304 miljoen
  • ROCE: 13,6%
  • Recurrente nettowinst (aandeel Groep): € 218 miljoen
  • Recurrente winst per aandeel: € 1,96


In 2013 nam Umicore een aantal maatregelen om de kosten te verminderen en sommige voordelen daarvan werden reeds merkbaar tijdens het jaar, voornamelijk in Performance Materials en in mindere mate in Energy Materials.

Umicore bleef investeren in haar groei-initiatieven op langere termijn. Investeringen bedroegen € 280 miljoen, waarvan het merendeel verbonden was aan groeiprogramma's in Catalysis, Energy Materials en Recycling. In 2014 zouden een aantal investeringen moeten beginnen bijdragen, voornamelijk in het domein van katalysatoren voor zware dieselvoertuigen en herlaadbare batterij-materialen. De uitgaven voor Onderzoek & Ontwikkeling beliepen € 141 miljoen.

De netto kasstromen vóór financiering waren positief en de netto schuld bedroeg € 215 miljoen, wat overeenkomt met een netto schuldgraad van 11,1%.

De Raad van Bestuur zal op 29 april een bruto jaarlijks dividend van € 1,00 per aandeel voorstellen tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering. Daarvan werd reeds € 0,50 als interim-dividend uitgekeerd in september 2013. Op 5 februari 2014 had Umicore 10.248.661 uitstaande aandelen in eigen bezit, of 8,5% van het totale aantal uitstaande aandelen.

Vooruitzichten

Hoewel we een duidelijke verbetering in de resultaten van onze productgerelateerde activiteiten verwachten, is dit misschien onvoldoende om de impact van de lagere metaalprijzen op de winstgevendheid van de business group Recycling volledig te compenseren. Indien de huidige metaalprijzen aanhouden, zou de recurrente EBIT voor het volledige jaar iets onder het niveau van 2013 kunnen uitkomen.


French
English

Tag: Corporate