18 March 2014

Umicore opent Chinese katalysatorenfabriek om emissies van vrachtwagens te verminderen

Meer katalysatoren voor China, dat dringend nood heeft aan schonere lucht

Suzhou, 18 maart 2014. Umicore opent vandaag in China een nieuwe fabriek voor de productie van katalysatoren die in zware dieselvoertuigen zoals vrachtwagens en bussen worden gebruikt (HDD-katalysatoren). De katalysatoren die daar worden geproduceerd, zullen de Chinese fabrikanten van vrachtwagens en motoren in staat stellen om te voldoen aan de nieuwe China IV-emissienormen die sinds juli 2013 van kracht zijn. Ze zijn ook van essentieel belang om de strengere wetgeving na te leven die in een aantal grote Chinese steden nu al van toepassing is.

De fabriek produceert SCR-systemen (Selective Catalytic Reduction) voor NOx-nabehandeling en bevindt zich dicht bij Umicore’s bestaande fabriek voor autokatalysatoren en het technologieontwikkelingscentrum in het industriepark van Suzhou. Het stelt 40 mensen tewerk.

Met deze bijkomende infrastructuur en technische capaciteit beschikt Umicore voortaan over een volledig gamma ontwikkelings- en productiediensten voor autokatalysatoren voor de lokale markt van zowel lichte als zware voertuigen in China.

David Fong, Senior Vice-President Umicore in Greater China, verklaart: “In China heerst toenemende bezorgdheid over de effecten van luchtvervuiling op de gezondheid en ik ben erg trots op de bijdrage die deze fabriek zal leveren aan het zuiveren van de lucht. De emissienormen worden strenger in China en Umicore beschikt al een hele tijd over de innovatieve technologieën en de productiecapaciteit om China te helpen om aan nog strengere normen te voldoen.”

De katalysatoren van Umicore verbeteren de luchtkwaliteit door schadelijke emissies te transformeren met behulp van geavanceerde katalyseprocessen. Umicore helpt constructeurs intussen al 40 jaar om de uitstoot van hun voertuigen terug te dringen en wereldwijd is één op drie auto's vandaag uitgerust met een katalysator van Umicore. Umicore produceert sinds 2005 katalysatoren in China en heeft met deze technologie al ongeveer 20 miljoen ton schadelijke vervuilende stoffen uit de lucht gehaald.

De Chinese vrachtwagenmarkt is de grootste ter wereld op het vlak van aantal voertuigen: er worden jaarlijks meer dan 2 miljoen vrachtwagens
geproduceerd. Umicore heeft een aantal contracten voor platformen voor HDD-motoren afgesloten die aan de nieuwe normen voldoen.

Informatie voor de redacteurs

De productie van schadelijke emissies is inherent aan verbrandingsmotoren. Om een goede luchtkwaliteit te garanderen leggen de nationale en regionale autoriteiten beperkingen op voor die emissies. De voertuigenfabrikanten voldoen meestal aan deze normen door een katalysatorsysteem in het uitlaatsysteem van het voertuig te installeren, dat de schadelijke stoffen uit de emissies haalt. De grote meerderheid van de personenwagens die vandaag worden geproduceerd heeft een dergelijk katalysatorsysteem en dat is ook steeds vaker het geval bij zware dieselvoertuigen. Het katalysatorsysteem zet NOx (stikstofoxide), een van de giftige stoffen, om in onschadelijk N2 (stikstofgas). Omdat een dieselmotor met een overmaat aan zuurstof werkt, is directe NOx-reductie in het uitlaatsysteem niet mogelijk. Dit vereist een specifieke katalysator. Dat kan een SCR-systeem (Selective Catalytic Reduction) zijn, dat een ureumadditief gebruikt, of een NOx-opslagkatalysator.


French
English

Tag: Automotive