29 April 2014

Regulated Information

Update eerste kwartaal 2014

Hoogtepunten

De inkomsten stegen met 1% in het eerste kwartaal van 2014. Positieve ontwikkelingen in de meeste van de productgerelateerde activiteiten werden tenietgedaan door het effect van lagere metaalprijzen in Recycling en in mindere mate door ongunstige wisselkoersen.

In Catalysis stegen de inkomsten met 4% dankzij de wereldwijde autoproductie. De inkomsten van Energy Materials stegen met 26% en alle business units noteerden groei, met in het bijzonder Rechargeable Battery Materials. De inkomsten van Performance Materials daalden met 1%. Verbeteringen in de twee zinkgerelateerde business units compenseerden de ietwat minder gunstige omstandigheden in de andere activiteiten. In Recycling daalden de inkomsten met 16%. Lager ontvangen edelmetaalprijzen beïnvloedden de meeste business units in combinatie met lagere volumes in de Precious Metals Refining activiteiten.

De kasstromen bleven sterk en waren op vergelijkbare niveaus als het voorgaande jaar. Dit zorgde voor een verdere vermindering van de nettoschuld ten opzichte van de niveaus aan het einde van 2013.

Tijdens het eerste kwartaal bleef Umicore eigen aandelen inkopen. Tot en met 25 april werden 1.020.000 eigen aandelen ingekocht. Umicore hield daardoor 10.958.750 aandelen in eigen bezit, of 9,13% van de uitgegeven aandelen op die datum.

Vooruitzichten

Zoals geanticipeerd zijn de marges in de productgerelateerde activiteiten aan het verbeteren – dankzij een toenemende vraag en de positieve effecten van recente kostenbesparende maatregelen. Deze verbetering is echter niet voldoende om de effecten van lagere inkomsten in Recycling te compenseren. Naast de impact van lagere metaalprijzen, wordt ook verwacht dat de volumes lager zullen zijn als gevolg van de voorbereidende engineeringwerken en testen voor de geplande uitbreiding van de fabriek in Hoboken. Umicore verwacht daarom dat de recurrente EBIT voor 2014 tussen € 250 miljoen en € 280 miljoen zal bedragen, ervan uitgaande dat de huidige marktomstandigheden aanhouden.


French
English

Tag: Corporate