23 October 2014

Regulated Information

Update derde kwartaal 2014

Umicore bevestigt haar vooruitzichten ondanks de lagere metaalprijzen

Hoogtepunten

De inkomsten stegen met 1% in vergelijking met dezelfde periode in 2013.

De inkomstengroei in Catalysis werd gedreven door de verkoop van katalysatoren voor zware dieselvoertuigen. De groei in Energy Materials was voornamelijk te danken aan de hogere inkomsten voor de activiteiten van Cobalt & Specialty Materials. De inkomsten in Performance Materials daalden voornamelijk door een lagere activiteit in de Europese bouwsector. De inkomsten in Recycling stegen dankzij hogere verwerkte volumes. De investeringen die tijdens de zomer in de recyclagefabriek in Hoboken plaatsvonden, werden succesvol afgerond en de doorvoer in de fabriek werd verhoogd.

Operationele kasstromen bleven sterk. De nettoschuld was hoger tegen het einde van het kwartaal, hoofdzakelijk door interimdividenduitkeringen.

Vooruitzichten

Umicore verwacht nog steeds dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar zich binnen de bovenste helft van de vork van € 250 tot € 280 miljoen euro zal bevinden, zoals aangegeven op het einde van juli.


French
English

Tag: Corporate