17 February 2015

Regulated Information

Transparantieverklaring van Norges Bank: Verkoop van aandelen met stemrecht

Op 13 februari heeft Norges Bank met adres op Bankplassen 2, PO Box 1179, Sentrum, 0107, Oslo, Norway, de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 10 februari 2015 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden en op dat ogenblik 2,89% van Umicore’s aandelen en stemrechten bezat.

naamdatumdrempel# stemrechtennoemer% stemrechten
Norges Bank 10/02/2015   6.463.172 224.000.000 2,89%
TOTAAL 10/02/2015 < 3,00% 6.463.172 224.000.000 2,89%

De verklaring is hier beschikbaar.

De beschreven controleketen is de volgende:

Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank beheert zij de deviezenreserves van Noorwegen en is zij verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds van de Noorse overheid (Norwegian Government Pension Fund Global - GPFG). De formele verantwoordelijkheid voor het beheer van het GPFG ligt bij het ministerie van financiën, maar wordt overgedragen aan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank die als opdrachtgever optreedt en alle participaties zijn geregistreerd op naam van Norges Bank.

(Norges Bank is the central bank of Norway. As part of its central bank activities, Norges Bank manages Norway's foreign exchange reserves and is responsible for management of the Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG). The formal responsibility for management of the GPFG is placed with the Ministry of Finance, but is delegated to Norges Bank. All investments are executed by Norges Bank acting as principal and all holdings are registered in the name of Norges Bank.)


French
English