27 March 2015

Umicore jaarverslag 2014 nu online

Umicore publiceert vandaag haar jaarverslag 2014. Het verslag biedt een volledig geïntegreerd overzicht van de economische, sociale en milieuprestaties van de onderneming. In het online reporting center kan de lezer zelf een verslag op maat samenstellen en gebruikmaken van bijkomende functionaliteiten, zoals casestudies en het downloaden van informatie.

Enkele belangrijke mijlpalen in 2014:

- In 2014 kwamen twee medewerkers om het leven bij een ongeval en we noteerden 37 ongevallen met werkverlet (vs 35 in 2013)

- Inkomsten bedroegen € 2,4 miljard, 1% hoger dan in 2013

- De recurrente EBIT daalde met 10% tot € 274 miljoen

- Het rendement op aangewend kapitaal was 12,2% vs 13,6% in 2013

- Capex was lager omdat onze investeringen in een aantal groeiprojecten bijna voltooid zijn

- De O&O-uitgaven bedroegen € 143 miljoen of 6% van onze inkomsten

- CO2-emissies daalden 25% onder het niveau van het referentiejaar 2006, in 2013 was dit 17%

- De impact van onze metaalemissies naar lucht en water bleef voor op de doelstellingen vastgelegd in Umicore’s Vision 2015

- We behielden het certificaat van conflictvrije goudsmelter voor onze belangrijkste recyclage- en raffinage-activiteiten

U kan meer ontdekken via onze online casestudies: http://annualreport.umicore.com/home/case-studies/

Ga naar http://annualreport.umicore.com om het Engelstalig online reporting center te bezoeken. U vindt de Nederlandse, Engelse en Franse versie van het verslag in het reporting center, waar u ze kan downloaden in pdf-formaat.

Lezers kunnen een basisafdruk bestellen via het reporting center.


French
English

Tag: Corporate