24 April 2015

Umicore betwist inbreuk in Amerikaanse octrooizaak

Umicore diende vandaag haar antwoord in op de klacht die BASF / University of Chicago Argonne had ingediend bij de Amerikaanse International Trade Commission (ITC). De klacht beweert dat sommige Umicore NMC-type kathodematerialen die gebruikt worden voor de productie van kathode-elektroden voor batterijen van elektrisch gereedschap, de octrooien van Argonne zouden schenden. Umicore’s antwoord betwist ten stelligste de aantijgingen in de klacht en zet Umicore’s verdediging ten aanzien van de aantijgingen uiteen.

De klacht van BASF / Argonne is gebrekkig op verscheidene fundamentele vlakken. Umicore zal bewijzen dat haar producten geen inbreuk maken op de gestelde octrooien niet in het minst omdat Umicore’s producten een andere materiaalstructuur hebben dan diegene beschreven inde octrooien. Bovendien heeft Umicore beweerd dat de Argonne octrooien niet geldig zijn omdat de stand van de techniek (“prior art”), door het bestaan van talrijke bekendmakingen door anderen, hetgeen Argonne beweert te hebben uitgevonden reeds omvat.

Umicore meent eveneens dat de klacht niet professioneel werd onderzocht voorafgaand aan de indiening. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de beweringen in de klacht zijn gebaseerd op een analyse van batterijcellen die helemaal geen kathodemateriaal van Umicore bevatten.

In de afgelopen 20 jaar heeft Umicore een uniek aanbod van innovatieve materialen voor haar batterijklanten ontwikkeld, ondersteund door een sterk portfolio van intellectuele eigendomsrechten. Umicore is van plan om haar producten en innovaties krachtdadig te verdedigen tegen deze onterechte beweringen. Umicore laat zich bijstaan door Fish & Richardson PC, het toonaangevend advocatenkantoor voor ITC en octrooigeschillen in de VS, en kijkt ernaar uit om aan te tonen dat de beschuldigingen van BASF en Argonne onjuist zijn.

Een kopie van Umicore’s antwoord op de klacht kan bekomen worden op de website van ITC (www.usitc.gov) of op Umicore’s website.


French
English

Tag: Corporate, Energy