22 September 2015

Regulated Information

Verwerving van eigen aandelen

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009, verklaart Umicore volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel.

Datum van aankoop Aantal aandelen % van totaal aantal aandelen Gemiddelde prijs (€) Hoogste prijs (€) Laagste prijs (€)
14/09/2015 10.000 0,01% 36,75 36,91 36,69
15/09/2015 25.000 0,02% 36,37 36,80 36,00
16/09/2015 15.000 0,01% 37,14 37,41 36,79
17/09/2015 15.000 0,01% 37,01 37,38 36,76
18/09/2015 20.000 0,02% 36,08 36,80 35,62
Totaal voor de week 85.000 0,08% 36,59 37,41 35,62
Totaal in 2015 740.000 0,66% 36,83 40,50 33,30

Alle details in verband met het verwerven van eigen aandelen door Umicore kunnen hier gevonden worden. 

 


French
English