25 September 2015

Regulated Information

Transparantieverklaring van Groep Brussel Lambert

Op 24 september hebben Groep Brussel Lambert, de familiale Trust Desmarais, Albert Frère en LTI Two S.A. de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 21 september 2015 de statutaire drempel van 15% hebben overschreden en op dat ogenblik 15% van Umicore’s aandelen en stemrechten bezaten.

naam datum drempel # stemrechten noemer % stemrechten
Familiale Trust Desmarais 21/09/2015   0 224.000.000 0,00%
Albert Frère 21/09/2015   0 224.000.000 0,00%
Group Brussel Lambert (S.A.) 21/09/2015   33.460.672 224.000.000 14,94%
LTI Two S.A. 21/09/2015   145.000 224.000.000 0,06%
TOTAAL 21/09/2015 15,00% 33.605.672 224.000.000 15,00%

De controleketen werd in een annex van de verklaring beschreven.

De verklaring is hier te vinden.

 


French
English