30 September 2015

Umicore investering in fabriek voor kobaltraffinage en -recyclage in Olen, België

Umicore maakte vandaag haar belangrijke investeringsplannen bekend voor haar site in Olen, België. De investeringsbedragen van vermoedelijk rond de 25 miljoen euro
richten zich op de vernieuwing van de fabriek voor kobaltraffinage en –recyclage. De investeringen omvatten ook de modernisering in de infrastructuur van de site om zo nog verdere verbeteringsstappen te zetten inzake veiligheid, gezondheid en milieu.

De vernieuwde raffinagefabriek laat Umicore toe meer kobalt te produceren en eveneens haar vermogen te vergroten om kobalt- en nikkelhoudende residuen te recycleren. Deze investering past perfect in Umicore’s strategie om de bevoorrading te verzekeren voor de groei van haar business unit Rechargeable Battery Materials
evenals de kobalt en nikkel-activiteiten in Cobalt & Specialty Materials.

Naast investeringen kondigde Umicore ook maatregelen aan om de competitiviteit van de Olen-site verder te verhogen. De Olen-site wil haar personeelsbestand tegen
2020 verminderen met 70 functies. Deze vermindering kan gerealiseerd worden door natuurlijk verloop in de komende vijf jaar, dus zonder ontslagen.

Jan Vliegen, Senior Vice-President Cobalt & Specialty Materials en site manager van de Olen-site: “Deze investeringsplannen bevestigen ons vertrouwen in de toekomst
van de Olen-site. In de huidige uitdagende omstandigheden moeten we er alles aan doen om de Olen-site competitief te houden. Ik ben ervan overtuigd dat deze
investeringen ons zullen helpen om hierin te slagen”

De investeringsplannen zijn vandaag bekend gemaakt aan de medewerkers van de Olen-site en de dialoog met de sociale partners is opgestart.

 


French
English

Tag: Energy, Chemicals, Optics and displays