22 October 2015

Regulated Information

Update derde kwartaal 2015

Hoofdlijnen

De inkomsten stegen met 10% ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar, met een sterke onderliggende groei in Catalysis en Energy & Surface Technologies die de impact van de lagere metaalprijzen op de recyclageactiviteiten ruimschoots compenseerde.

De groei in Catalysis was voornamelijk te danken aan volumegroei en een betere productmix in Automotive Catalysts. De inkomstenstijging in Energy & Surface Technologies weerspiegelde solide volumegroei in Rechargeable Battery Materials en hogere inkomsten in Cobalt & Specialty Materials. In Recycling leden de inkomsten onder de lagere metaalprijzen en de langdurige stilstand in Precious Metals Refining.

De groei-investeringen in Automotive Catalysts en Rechargeable Battery Materials liggen voor of op schema. Het programma om de capaciteit in Hoboken met 40% te verhogen, verloopt zoals gepland.

De netto schuld steeg tijdens het kwartaal als gevolg van de uitkering van het interim-dividend ten belope van € 50 miljoen en de inkoop van eigen aandelen voor een bedrag van € 32 miljoen.

Vooruitzichten

Umicore verwacht dat de recurrente EBIT over het volledige jaar zich ongeveer in het midden van de eerder opgegeven vork van € 310 - € 340 miljoen zal bevinden.

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met het derde kwartaal van 2014, tenzij anders vermeld.

French
English

Tag: Corporate