25 March 2016

Regulated Information

Umicore publiceert haar jaarverslag 2015 en introduceert de nieuwe milieu- en sociale doelstellingen

Umicore publiceert vandaag haar jaarverslag 2015. Het verslag gaat uitgebreid op de resultaten van Vision 2015 in en zet de nieuwe milieu- en sociale doelstellingen uit. Ga naar http://annualreport.umicore.com om het Engelstalig online reporting center te bezoeken.

Belangrijke resultaten van Vision 2015:

 • De inkomsten in de sterkst groeiende activiteiten stegen met gemiddeld 7% per jaar.
 • De gemiddelde nettowinst op geïnvesteerd vermogen over de Vision 2015-periode bedroeg 15%
 • € 1,2 miljard werd in groeiprojecten geïnvesteerd en meer dan 700 miljoen in O&O.
 • Umicore heeft haar koolstofemissies met 26% verminderd tegenover het referentiejaar 2006 en ten opzichte van een beoogde vermindering van 20%.
 • De impact van de metaalemissies naar water en naar lucht is met 26% en 37% verminderd, ten opzichte van een streefcijfer van 20%.
 • Umicore ontwikkelde de deskundigheid en de instrumenten om de duurzaamheid van producten en diensten in alle business units te meten.
 • 99% van alle industriële sites heeft een plan inzake verantwoordelijkheid tegenover de lokale gemeenschap.
 • 83% van geselecteerde leveranciers bevestigde de voorwaarden van Umicore’s Charter voor duurzame aankopen na te leven
 • Op het gebied van blootstelling aan metalen op het werk heeft Umicore de overschrijdingen met meer dan 50% verminderd.
 • Eind 2015 had 96% van de medewerkers een jaarlijkse evaluatie met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling gekregen.
 • Inzake veiligheid kon Umicore haar doelstelling om een ongevalvrije werkplek te worden niet waarmaken, met 47 ongevallen in 2015 tegenover 60 in 2011.

Een overzicht van deze Vision 2015 resultaten is beschikbaar via deze link: http://annualreport.umicore.com/management-review/strategy/vision-2015-results/

Nieuwe milieu- en sociale doelstellingen

Umicore heeft zes nieuwe milieu- en sociale doelstellingen gedefinieerd voor de periode 2016-2020. Die milieu- en sociale doelstellingen maken integraal deel uit van haar Horizon 2020-strategie en zijn opgedeeld in drie thema’s: Eco-efficiëntie, Aantrekkelijke werkplek, Waardeketen en maatschappij. De meeste doelstellingen hebben het potentieel de business units een groter concurrentievoordeel te bieden. Een overzicht van de doelstellingen is beschikbaar via: http://annualreport.umicore.com/management-review/strategy/horizon-2020-objectives/


French
English

Tag: Corporate