30 March 2016

Regulated Information

Transparantieverklaring van Standard Life Investments: Verwerving van aandelen met stemrecht

Op 24 maart 2016 heeft Standard Life Investments (Holding) Limited, de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 19 mei 2015 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden en op dat ogenblik 3,99% van Umicore’s aandelen en stemrechten bezat.

naam datum drempel # stemrechten noemer % stemrechten
Standard Life Investments (Holdings) Limited 19/05/2015   0 224.000.000 0,00%
Standard Life Investments Limited 19/05/2015   8.460.982 224.000.000 3,78%
IGNIS Investment Service Limited 19/05/2015   465.900 224.000.000 0,21%
TOTAAL 19/05/2015 > 3,00% 8.926.882 224.000.000 3,99%

Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.

De beschreven controleketen is de volgende:

Standard Life Investments (Holdings) Limited is de moedermaatschapij van Standard Life Investments Limited en IGNIS Investment Services Limited. Standard Life Investments Limited en IGNIS Investment Services Limited zijn de discretionaire vermogensbeheerders die de aandelen in het bezit hebben en de stemrechten uitoefenen.

Standard Life Investments (Holdings) Limited is the parent company of Standard Life Investments Limited and IGNIS Investment Services Limited. Both Standard Life Investments Limited and IGNIS Investment Services Limited are discretionary investment managers who hold the shares and exercise the voting rights.


French
English