26 April 2016

Regulated Information

Alle agendapunten goedgekeurd tijdens de algemene vergaderingen

Umicore hield op dinsdag 26 april 2016 haar gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen in haar hoofdzetel te Brussel, België. De aandeelhouders keurden alle agendapunten goed. De details van de resoluties kunnen op de website van Umicore geraadpleegd worden.

De gewone algemene vergadering heeft beslist om een bruto dividend uit te keren van € 1,20 per nieuw aandeel (ISIN BE0003884047). Rekening houdend met het in september 2015 uitgekeerde bruto interim dividend ad € 0,50 zal een saldo van € 0,70 bruto worden uitgekeerd op dinsdag 2 mei 2016, zijnde een netto dividend van € 0,511 na aftrek van de roerende voorheffing.

De "System Paying Agent" die gekozen werd voor de uitbetaling van het dividend 2015 is:

KBC Bank
Havenlaan, 2
1080   Brussel


French
English