23 June 2016

Regulated Information

Umicore betwist de beslissing van de Franse Mededingingsautoriteit en zal beroep aantekenen

Umicore heeft kennis genomen van de beslissing van de Franse Mededingingsautoriteit met betrekking tot de verkoopactiviteiten van zink materialen voor dakbedekking en regenwatersystemen en de boete van 69.243.000 euro. Er zal beroep worden aangetekend tegen deze beslissing voor de gerechtelijke instanties.

De Franse Mededingingsautoriteit beschuldigt Umicore Building Products France een bevoorradingsexclusiviteit opgelegd te hebben aan bepaalde Franse distributeurs tussen 1999 en 2007 en zo misbruik gemaakt te hebben van een vermeende dominante marktpositie. Umicore betwist uitdrukkelijk dat zij enige bevoorradingsexclusiviteit heeft opgelegd of zou getracht hebben op te leggen en zij beschikt over talrijke elementen die dit standpunt ondersteunen. Een grondige lezing van het dossier toont aan dat de in de punten van bezwaar genoemde distributeurs over een ruime en gevarieerde bevoorrading beschikten waarvan een aanzienlijk deel afkomstig was van concurrenten van Umicore Building Products France.

Daarenboven weerspiegelen de elementen waar de Mededingingsautoriteit zich op baseert om te bepalen dat Umicore Building Products France een dominante marktpositie had of zou gehad hebben geenszins de realiteit van de markt voor materialen voor dakbedekking; een markt waarin zink dagelijks haar positie moet verdedigen ten opzichte van een groot aantal, volledig vervangbare producten. Het standpunt van de Franse Mededingingsautoriteit is des te meer ongegrond, aangezien het volledig in strijd is met het standpunt van de Europese Commissie en de Duitse Mededingingsautoriteit die in eerdere besluiten herhaaldelijk bepaalden dat zinkproducten één van de subsegmenten uitmaken binnen de markt van materialen voor dakbedekking en niet op geïsoleerde wijze kunnen beschouwd worden. Overeenkomstig deze eerdere besluiten, beschikt Umicore Building Products France op geen enkele manier over een dominante positie.

Marc Grynberg, CEO van Umicore, zei: “In het licht van deze ongegronde beslissing zijn wij vastbesloten om ons merk te verdedigen en kwaliteitsvolle producten en dienstverlening te blijven aanbieden aan onze klanten.”


French
English

Tag: Corporate, Construction