23 November 2016

Regulated Information

Transparantieverklaring van Standard Life Investments: verkoop van aandelen met stemrecht

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft Standard Life Investments op 21 november 2016 de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 18 november 2016 de statutaire drempel van 3% heeft onderschreden en op dat ogenblik 3,00% van Umicore’s aandelen en stemrechten bezat.

naam datum drempel # stemrechten noemer % stemrechten
Standard Life Investments (Holdings) Ltd 18/11/2016   0 224.000.000 0,00%
Standard Life Investments Ltd 18/11/2016 < 3,00% 6.718.358 224.000.000 3,00%
IGNIS Investment Service Ltd 18/11/2016   333.808 224.000.000 0,15%
TOTAAL 18/11/2016   7.052.166 224.000.000 3,15%

De verklaring is hier beschikbaar.

De beschreven controleketen is de volgende:

Standard Life Investments (Holdings) Limited is the parent company of Standard Life Investments Limited and IGNIS Investment Services Limited. Both Standard Life Investments Limited and IGNIS Investment Services Limited are discretionary investment managers who hold the shares and exercise the voting rights.

Standard Life Investments (Holdings) Limited is de moedermaatschappij van Standard Life Investments Limited en IGNIS Investment Services Limited. Standard Life Investments Limited en IGNIS Investment Services Limited zijn beide de discretionaire vermogensbeheerders die de aandelen in het bezit hebben en de stemrechten uitoefenen. 


French
English