14 December 2016

Regulated Information

Transparantieverklaring van Norges Bank: Verkoop van aandelen met stemrecht

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft Norges Bank op 12 december 2016 de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 8 december 2016 de statutaire drempel van 3% heeft onderschreden en op dat ogenblik 2,88% van Umicore’s aandelen en stemrechten bezat.

naam datum drempel # stemrechten noemer % stemrechten
Norges Bank 08/12/2016   6.451.832 224.000.000 2,88%
TOTAAL 08/12/2016 < 3,00%  6.451.832 224.000.000 2,88%

De verklaring is hier beschikbaar.

De beschreven controleketen is de volgende:

Norges Bank is the central bank of Norway. As part of its central bank activities, Norges Bank manages Norway's foreign exchange reserves and is responsible for management of the Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG). The formal responsibility for management of the GPFG is placed with the Ministry of Finance, but is delegated to Norges Bank. All investments are executed by Norges Bank acting as principal and all holdings are registered in the name of Norges Bank.

Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als centrale bank beheert Norges Bank Noorwegen’s deviezenreserves en is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG). De formele verantwoordelijkheid voor het beheer van het GPFG ligt bij het Ministerie van Financiën, maar wordt gedelegeerd naar Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank als principaal en alle deelnemingen worden geregistreerd in naam van Norges Bank.


French
English