15 December 2016

Umicore slaagt in ratificatie door derden voor programma voor duurzame aankopen voor kobalt

Umicore, de mondiale grondstoffentechnologie- en recyclinggroep, meldt vandaag de jaarlijkse ratificatie door derden voor zijn Sustainable Procurement Framework (programma voor duurzame aankopen) voor kobalt. Umicore was wereldwijd het eerste bedrijf dat een dergelijk programma introduceerde voor haar kobaltbevoorrading en ook het eerste bedrijf dat een externe ratificatie in de wacht sleepte voor haar ethische benadering van aankoop op dit domein.

Umicore is een wereldleider in chemicaliën en grondstoffen op basis van kobalt. Deze producten worden gebruikt in toepassingen als gereedschappen, katalyse en herlaadbare lithium-ionbatterijen voor draagbare elektronica en elektrische voertuigen.

In 2004 voerde Umicore een specifieke aanpak in voor duurzame en ethisch verantwoorde kobaltwinning. Dit programma is mettertijd geëvolueerd en omvat intussen ook specifieke risico's die in sommige landen kunnen opduiken bij de ontginning van kobalt, zoals kinderarbeid en ondermaatse gezondheids- en veiligheidspraktijken.

Het programma van Umicore kreeg zijn ratificatie door derden van PwC. Dit programma vond inspiratie in de "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas" van de OESO, een pakket aanbevelingen voor de bevoorradingsketens van delfstoffen uit conflict- en risicogebieden. Umicore streeft ernaar om in haar bevoorradingsketen (en dus ook die van haar klanten) elk verband tussen kobalt en schending van mensenrechten of andere onethische bedrijfspraktijken te kortsluiten.

Marc Van Sande, Executive Vice-President van de Umicore-businessgroep Energy & Surface Technologies, licht het programma toe: “Onze klanten beschermen hun waardevolle merken. De unieke benadering van Umicore vormt een geruststelling voor klanten wat betreft de herkomst en de ethische achtergrond van het kobalt in de grondstoffen die ze afnemen. Wij zullen ons programma verder blijven verbeteren en ik ben ervan overtuigd dat een dergelijke aanpak de norm moet worden in de industrie. We kijken uit naar samenwerking met andere belanghebbenden zoals overheden, de burgermaatschappij en andere industriegroepen om op ruimere schaal verbeteringen door te voeren in de sector.”

Klik hier voor een gedetailleerde beschrijving van het programma

Klik hier voor de ratificatieverklaring voor 2015

Contactdetails: rbm@umicore.com

Voor de uitgevers: Over de aanpak van Umicore inzake duurzame winning van delfstoffen

Het Sustainable Procurement Charter van Umicore vormt de basis voor de duurzame winning van ruwe grondstoffen en andere producten door het bedrijf. Het Charter eist dat leveranciers zich schikken naar specifieke standaarden inzake milieubeheer, arbeidsomstandigheden en mensenrechten, integriteit in zaakvoering en engagementen in de bevoorradingsketen. Het charter werd sinds zijn introductie in 2011 uitgerold in heel de organisatie. Meer informatie is te vinden in het Jaarverslag 2015 van Umicore.

Umicore’s "Sustainable Procurement Framework for Cobalt" werd specifiek ontworpen en ingevoerd om in te spelen op de uitdagingen en de aard van de bevoorradingsketen voor kobalt.


French
English

Tag: Corporate, Energy, Chemicals, Construction