16 December 2016

Regulated Information

Umicore tekent beroep aan tegen de beslissing met betrekking tot haar invoer van bepaalde herlaadbare batterijmaterialen in de Verenigde Staten

De Amerikaanse International Trade Commission (ITC) heeft vandaag een kennisgeving gedaan over haar uitspraak in de procedure voor inbreuk op octrooien die ingediend werd door BASF en de University of Chicago Argonne National Laboratory tegen Umicore. Umicore betwist nadrukkelijk de vaststelling dat twee Amerikaanse octrooien die betrekking hebben op bepaalde kathodematerialen voor batterijen, geschonden werden. Het uitspreken van een verwijderingsbesluit is onderhevig aan een automatische herziening door de Amerikaanse Trade Representative. Indien de uitspraak wordt gehandhaafd, zal Umicore beroep aantekenen voor het Amerikaanse Federal Circuit Court of Appeals.

Kurt Vandeputte, Vice President van Umicore’s Rechargeable Battery Materials business unit, verklaarde: “We zijn er van overtuigd dat de beslissing van de ITC zowel vanuit een wetenschappelijk als vanuit juridisch oogpunt onjuist is. In het belang van Umicore, onze klanten en het onderzoek en ontwikkeling inzake batterijen in de Verenigde Staten zullen we beroep aantekenen tegen deze beslissing.”


French
English

Tag: Energy