28 February 2017

Regulated Information

Verwerving van eigen aandelen

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009, verklaart Umicore volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussel.

Datum van aankoop Aantal aandelen % van totaal aantal aandelen Gemiddelde prijs (€) Hoogste prijs (€) Laagste prijs (€)
17/02/2017 25.000 0,02% 49,34 49,80 48,99
20/02/2017 25.000 0,02% 49,82 50,17 49,16
21/02/2017 30.000 0,03% 50,65 50,94 50,17
22/02/2017 33.000 0,03% 50,71 51,00 50,44
23/02/2017 30.000 0,03% 50,39 50,71 50,17
24/02/2017 10.000 0,01% 50,10 50,52 49,88
Totaal voor de week 153.000 0,14% 50,23 51,00 48,99
Totaal in 2017 153.000 0,14% 50,23 51,00 48,99

Alle details in verband met het verwerven van eigen aandelen door Umicore kunnen hier geraadpleegd worden.


French
English