26 April 2017

Regulated Information

Alle agendapunten goedgekeurd tijdens de algemene vergaderingen

Umicore hield op dinsdag 25 april 2017 haar gewone en buitengewone algemene vergaderingen in haar hoofdzetel te Brussel, België. De aandeelhouders keurden alle agendapunten goed. De details van de resoluties kunnen op de website van Umicore geraadpleegd worden.

De gewone algemene vergadering heeft beslist om een bruto dividend uit te keren van € 1,30 per aandeel (ISIN BE0003884047). Rekening houdend met het in augustus 2016 uitgekeerde bruto interim dividend ad € 0,60 zal een saldo van € 0,70 bruto worden uitgekeerd op dinsdag 2 mei 2017, zijnde een netto dividend van € 0,49 na aftrek van de roerende voorheffing.

De "System Paying Agent" die gekozen werd voor de uitbetaling van het dividend 2016 is:

KBC Bank
Havenlaan, 2
1080   Brussel


French
English