6 October 2017

Regulated Information

Transparantieverklaring van Schroders plc: Verwerving van aandelen met stemrecht

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft Schroders plc op 3 oktober 2017 de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 29 september 2017 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden en op dat ogenblik 3,01% van Umicore’s aandelen en stemrechten bezat.

 

naam

datum

drempel

# stemrechten

noemer

% stemrechten

Schroders plc

29/09/2017

 

0

224,000,000

0,00%

Schroder & Co. Limited

29/09/2017

 

14.586

224,000,000

0,01%

Schroder Investment Management Limited

29/09/2017

 

6.190.734

224,000,000

2,76%

Schroder Investment Management Australia Limited

29/09/2017

 

1.318

224,000,000

0,00%

Schroder Investment Management  (Hong Kong) Limited

29/09/2017

 

112.490

224,000,000

0,05%

Schroder Investment Management North America Limited

29/09/2017

 

345.334

224,000,000

0,15%

Schroder Investment Management (Switzerland) AG

29/09/2017

 

83.000

224,000,000

0,04%

Totaal

29/09/2017

>3%

6.747.462

224,000,000

3,01%

Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.


French
English