8 February 2018

Regulated Information

Umicore kondigt recordresultaten, een groeiversnelling en kapitaalverhoging aan

Recordprestatie

Umicore heeft in 2017 een recordprestatie neergezet dankzij de sterke groei in Energy & Surface Technologies.

  • Inkomsten: € 2,9 miljard (+9%) of € 2,8 miljard (+16%) zonder stopgezette activiteiten
  • Recurrente EBITDA: € 599 miljoen (+14%) of € 587 miljoen (+18%) zonder stopgezette activiteiten
  • Recurrente EBIT: € 410 miljoen (+17%) of € 398 miljoen (+24%) zonder stopgezette activiteiten
  • ROCE: 15,1% (tegenover 14,6% in 2016)
  • Recurrente nettowinst (aandeel Groep): € 267 miljoen (+15%) en recurrente winst per aandeel: € 1,22 (+14%)
  • Nettoschuld: € 840 miljoen waarvan € 690 miljoen lange termijn private schuld
  • Investeringen van € 365 miljoen

De activiteitenportefeuille werd aanzienlijk vereenvoudigd met de verkopen van Building Products, de Europese activiteiten van Technical Materials en de activiteiten voor grote oppervlaktebehandeling van Thin Film Products. Dit voltooit de herschikking van de portefeuille aangekondigd in 2015.

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 26 april 2018 zal de Raad van Bestuur een verhoging van het bruto jaarlijks dividend van € 0,70 per aandeel voorstellen. Daarvan werd reeds € 0,325 als interim-dividend in augustus 2017 uitgekeerd.

Vooruitzichten voor 2018

Umicore verwacht dat zij reeds in 2018 haar Horizon 2020-doelstelling om haar recurrente EBIT te verdubbelen (ten opzichte van 2014 – uitgezonderd stopgezette activiteiten) tot € 500 miljoen zal benaderen, dankzij de zeer sterke vraag naar kathodematerialen en het snelle opdrijven van nieuwe productielijnen in Zuid-Korea en China. De Catalysis en Recycling activiteiten zullen ook blijven bijdragen aan de winstgroei. Deze vooruitzichten gaan ervan uit dat de huidige macro-economische voorwaarden blijven gelden.

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met 2016, tenzij anders vermeld. . In overeenstemming met IFRS 5 werden vanaf de tweede helft van 2015 geen afschrijvingen opgenomen voor de stopgezette activiteiten. Alle indicatoren van de Groep omvatten de stopgezette activiteiten, tenzij anders vermeld. Zinc Chemicals droeg in 2016, 6 maanden bij en Building Products droeg tot eind september 2017 bij aan de indicatoren van de stopgezette activiteiten, tenzij anders vermeld


Groeiversnelling

Rechargeable Battery Materials zet haar opmars verder met een nieuwe investering van € 660 miljoen in China en Europa die tegen 2021 de totale capaciteit op minstens 175,000 ton zal brengen.

In het licht van deze groeiversnelling ziet Umicore nu een opwaarts potentieel van ongeveer 35 tot 45% ten opzichte van haar oorspronkelijke Horizon 2020 recurrente EBIT- doelstelling, met behoud van de 15%+ ROCE doelstelling voor de Groep. Dit in de veronderstelling dat de huidige macro-economische voorwaarden blijven gelden.

Kapitaalverhoging

Umicore gaat over tot een kapitaalverhoging door uitgifte van nieuwe gewone aandelen door middel van een versnelde bookbuild methode. De opbrengsten zullen gebruikt worden om groei-investeringen te financieren, voornamelijk in kathodematerialen, en zullen meer financiële flexibiliteit geven met het oog op mogelijke overnames en samenwerkingen die Umicore’s aanbod op het vlak van schone mobiliteit en recyclage verder zouden versterken.

De nieuw uitgegeven aandelen van de kapitaalverhoging zullen recht hebben op een dividenduitkering van € 0,375 wat neerkomt op het nog uit te betalen deel van het bruto jaarlijks dividend voor 2017, en onder voorbehoud van de goedkeuring door de aandeelhouders van een jaarlijks dividend van € 0,70 per aandeel.


French
English

Tag: Corporate