25 April 2017

Regulated Information

Update eerste kwartaal 2017

Hoogtepunten

De inkomsten uit voortgezette activiteiten stegen met 13% dankzij een sterke groei in voornamelijk de activiteiten die te maken hebben met schone mobiliteit.

In Catalysis stegen de inkomsten met 9%, grotendeels door een groei in de verkoop van autokatalysatoren voor zowel personenwagens als zware dieselvoertuigen. De inkomstenstijging met 29% in Energy & Surface Technologies weerspiegelde een forse groei in de verkoop van kathodematerialen voor herlaadbare batterijen in het vervoersegment en – in mindere mate – een hogere vraag en prijzen in de kobalt- en nikkelgerelateerde activiteiten. De inkomsten in Recycling stegen met 4% dankzij een groei in alle activiteiten.

Umicore’s strategische groei-investeringen in materialen voor schone mobiliteit en recyclage vorderen volgens plan. De uitbreiding naar een verdrievoudiging van de capaciteit voor kathodematerialen in China en Korea tegen eind 2018 is aan de gang en de nieuwe capaciteit zal geleidelijk worden opgestart in de tweede helft van 2017.

Umicore bereikte een uitkomst met BASF en Argonne over de NMC octrooigeschillen.

Umicore heeft met succes een private plaatsing van een krediet ten belope van € 330 miljoen afgerond met het oog op een diversificatie van haar financieringsbronnen en een verlenging van de gemiddelde looptijd van haar financiële schulden.

Vooruitzichten

Umicore verwacht dat de recurrente EBIT voor het volledige jaar tussen € 370 en € 400 miljoen zal liggen in de veronderstelling dat de huidige marktvoorwaarden blijven gelden. Indien de stopgezette activiteiten buiten beschouwing worden gelaten, komt dit neer op een vork van € 355 tot € 385 miljoen en zou dit een stijging van 11% tot 20% in vergelijking met 2016 betekenen.

 

Opmerking: Alle vergelijkingen worden gemaakt met het eerste kwartaal van 2016, tenzij anders vermeld


French
English

Tag: Corporate