23 March 2018

Regulated Information

Umicore publiceert geïntegreerd verslag 2017: Onze strategie waarmaken

"In 2017 hebben wij aanzienlijke vooruitgang geboekt op weg naar de ambitieuze doelstellingen die we onszelf hebben opgelegd met onze Horizon 2020-strategie. Wij hebben de groei-investeringen in materialen voor herlaadbare batterijen versneld, de activiteitenportefeuille vereenvoudigd en vooruitgang geboekt in milieuprestaties en duurzame bevoorrading. Intussen realiseerden we ook recordresultaten.”

Marc Grynberg, CEO van Umicore

 

Umicore - de materiaaltechnologie –en recyclagegroep - publiceerde vandaag haar Jaarverslag 2017. Het verslag biedt een geïntegreerd beeld van Umicore's vooruitgang in het behalen van haar Horizon 2020-doelstellingen om een leider te worden in schone-mobiliteitsmaterialen en recyclage, haar winst te verdubbelen, een beter evenwicht in haar activiteitenportfolio te creëren en haar duurzaamheidsrealisaties om te zetten in een groter concurrentievoordeel.

Umicore blijft zich op de drijvende krachten van de bedrijfsactiviteiten richten en biedt een uitgebreid overzicht van het businessmodel en de wijze waarop het bedrijf waarde creëert en de impact over haar waardeketen beheert. Umicore hanteert het GRI-rapporteringskader en illustreert hoe haar Horizon 2020-doelstellingen bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.


French
English

Tag: Corporate