19 June 2018

Regulated Information

Verwerving van eigen aandelen

In uitvoering van Artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 22 december 2016, verklaart Umicore volgende inkoopverrichtingen van eigen aandelen te hebben uitgevoerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.

Datum van aankoop

Aantal aandelen

% van totaal aantal aandelen

Gemiddelde prijs (€)

Hoogste prijs (€)

Laagste prijs (€)

11/06/2018

40.000

0,02%

49,80

49,97

49,42

12/06/2018

35.000

0,01%

49,82

50,02

49,58

13/06/2018

48.000

0,02%

50,95

51,20

49,86

14/06/2018

56.000

0,02%

50,74

51,12

50,16

15/06/2018

125.000

0,05%

51,53

53,32

50,54

Totaal voor de week

304.000

0,12%

50,87

53,32

49,42

Totaal in 2018

967.000

0,39%

49,76

53,32

47,05

Alle details in verband met het verwerven van eigen aandelen door Umicore kunnen hier geraadpleegd worden.


French
English