20 December 2019

Regulated Information

Transparantieverklaring van BlackRock, Inc.

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 20 december 2019 Umicore te kennen gegeven dat zij op 18 december 2019 de statutaire drempel van 3% heeft onderschreden voor directe stemrechten. In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit BlackRock, Inc. op dit ogenblik 5,38% van Umicore’s aandelen en stemrechten. 

Inhoud van de kennisgeving: 

  • Datum van kennisgeving: 20 december 2019 
  • Datum van drempelonderschrijding: 18 december 2019 
  • Onderschreden drempel van directe stemrechten3 
  • Kennisgeving door: BlackRock, Inc. 
  • Noemer: 246.400.000 
  • Details van de kennisgeving: 

A. Stemrechten 

 

Vorige kennisgeving 

Na de transactie 

Stemgerechtigde 

# stemrechten 

# stemrechten 

% stemrechten 

BlackRock, Inc. 

0 

0 

0,00% 

BlackRock (Netherlands) B.V. 

30.947 

25.079 

0,01% 

BlackRock (Singapore) Limited 

8.862 

7.981 

0,00% 

BlackRock Advisors (UK) Limited 

722.215 

842.001 

0,34% 

BlackRock Advisors, LLC 

696.325 

545.102 

0,22% 

BlackRock Asset Management Canada Limited 

135.886 

109.593 

0,04% 

BlackRock Asset Management Deutschland AG 

431.890 

307.858 

0,12% 

BlackRock Asset Management North Asia Limited 

1.752 

1.038 

0,00% 

BlackRock Financial Management, Inc. 

14.969 

14.969 

0,01% 

BlackRock Fund Advisors 

2.344.207 

594.524 

0,24% 

BlackRock Institutional Trust Company, National Association 

710.828 

1.789.202 

0,73% 

BlackRock International Limited 

282.394 

268.200 

0,11% 

BlackRock Investment Management (Australia) Limited 

59.960 

81.496 

0,03% 

BlackRock Investment Management (UK) Limited 

1.930.869 

2.204.408 

0,89% 

BlackRock Investment Management, LLC 

281.881 

408.432 

0,17% 

BlackRock Japan Co., Ltd. 

72.854 

53.926 

0,02% 

Subtotaal 

7.725.839 

7.253.809 

2,94% 

B. Gelijkgestelde financiële instrumenten 

Stemgerechtigde 

Type financieel instrument 

stemrechten verbonden aan effecten 

% stemrechten 

Afwikkeling 

BlackRock Advisors (UK) Limited 

Uitgeleende effecten 

776.107 

0,31% 

Fysieke afwikkeling 

BlackRock Advisors, LLC 

Uitgeleende effecten 

47.045 

0,02% 

Fysieke afwikkeling 

BlackRock Asset Management Canada Limited 

Uitgeleende effecten 

31.156 

0,01% 

Fysieke afwikkeling 

BlackRock Fund Advisors 

Uitgeleende effecten 

2.034.385 

0,83% 

Fysieke afwikkeling 

BlackRock Institutional Trust Company, National Association 

Uitgeleende effecten 

867.067 

0,35% 

Fysieke afwikkeling 

BlackRock Investment Management (UK) Limited 

Uitgeleende effecten 

2.106.545 

0,85% 

Fysieke afwikkeling 

BlackRock Investment Management, LLC 

Uitgeleende effecten 

23.910 

0,01% 

Fysieke afwikkeling 

BlackRock Japan Co., Ltd. 

Uitgeleende effecten 

125.369 

0,05% 

Fysieke afwikkeling 

Subtotaal 

 

6.011.584 

2,44% 

 

C. Totaal A & B 

 

# stemrechten 

% stemrechten 

TOTAAL 

13.265.393 

5,38% 

 

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring. 

De verklaringen zijn hier beschikbaar. 

 


French
English