26 December 2019

Regulated Information

Transparantieverklaring van BlackRock, Inc.

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 24 december 2019 Umicore te kennen gegeven dat zij op 23 december 2019 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden voor directe stemrechten. In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit BlackRock, Inc. op dit ogenblik 5,33% van Umicore’s aandelen en stemrechten.

Inhoud van de kennisgeving:

  • Datum van kennisgeving: 24 december 2019
  • Datum van drempelonderschrijding: 23 december 2019
  • Overschreden drempel van directe stemrechten: 3%
  • Kennisgeving door: BlackRock, Inc.
  • Noemer: 246.400.000
  • Details van de kennisgeving:

 

A. Stemrechten

 

Vorige kennisgeving

Na de transactie

Stemgerechtigde

# stemrechten

# stemrechten

% stemrechten

BlackRock, Inc.

0

0

0,00%

BlackRock (Netherlands) B.V.

25.079

25.079

0,01%

BlackRock (Singapore) Limited

7.981

7.981

0,00%

BlackRock Advisors (UK) Limited

842.001

800.372

0,32%

BlackRock Advisors, LLC

545.102

545.207

0,22%

BlackRock Asset Management Canada Limited

109.593

140.822

0,06%

BlackRock Asset Management Deutschland AG

307.858

310.834

0,13%

BlackRock Asset Management North Asia Limited

1.038

2.053

0,00%

BlackRock Financial Management, Inc.

14.969

14.969

0,01%

BlackRock Fund Advisors

594.524

676.654

0,27%

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

1.789.202

2.052.714

0,83%

BlackRock International Limited

268.200

268.200

0,11%

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

81.496

81.496

0,03%

BlackRock Investment Management (UK) Limited

2.204.408

2.236.732

0,91%

BlackRock Investment Management, LLC

408.432

424.711

0,17%

BlackRock Japan Co., Ltd.

53.926

67.888

0,03%

Subtotaal

7.253.809

7.655.712

3,11%

 

B. Gelijkgestelde financiële instrumenten

Stemgerechtigde

Type financieel instrument

# stemrechten verbonden aan effecten

% stemrechten

Afwikkeling

BlackRock Advisors (UK) Limited

Uitgeleende effecten

715.818

0,29%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Advisors, LLC

Uitgeleende effecten

47.045

0,02%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Fund Advisors

Uitgeleende effecten

1.952.955

0,79%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

Uitgeleende effecten

602.784

0,24%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Uitgeleende effecten

2.004.839

0,81%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Investment Management, LLC

Uitgeleende effecten

23.910

0,01%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Japan Co., Ltd.

Uitgeleende effecten

125.369

0,05%

Fysieke afwikkeling

Subtotaal

 

5.472.720

2,22%

 

C. Totaal A & B

 

# stemrechten

% stemrechten

TOTAAL

13,128,432

5.33%

 

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.

De verklaringen zijn hier beschikbaar.


French
English