12 February 2020

Regulated Information

Transparantieverklaring van BlackRock, Inc.

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 10 februari 2020 Umicore te kennen gegeven dat zij op 7 februari 2020 de statutaire drempel van 5% heeft onderschreden.

In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit BlackRock, Inc. op dit ogenblik 4,98% van Umicore’s aandelen en stemrechten.

Inhoud van de kennisgeving:

  • Datum van kennisgeving: 10 februari 2020
  • Datum van drempeloverschrijding: 7 februari 2020
  • Onderschreden drempel van directe stemrechten: 5%
  • Kennisgeving door: BlackRock, Inc.
  • Noemer: 246.400.000
  • Details van de kennisgeving:

A. Stemrechten

 

Vorige kennisgeving

Na de transactie

Stemgerechtigde

# stemrechten

# stemrechten

% stemrechten

BlackRock, Inc.

0

0

0,00%

BlackRock (Netherlands) B.V.

25.079

25.079

0,01%

BlackRock (Singapore) Limited

7.981

7.981

0,00%

BlackRock Advisors (UK) Limited

852.082

1.107.772

0,45%

BlackRock Advisors, LLC

528.742

246.913

0,10%

BlackRock Asset Management Canada Limited

140.528

142.616

0,06%

BlackRock Asset Management Deutschland AG

320.247

320.244

0,13%

BlackRock Asset Management North Asia Limited

1.038

1.038

0,00%

BlackRock Financial Management, Inc.

14.714

14.714

0,01%

BlackRock Fund Advisors

908.258

2.144.345

0,87%

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

2.674.512

2.682.715

1,09%

BlackRock International Limited

268.200

120.595

0,05%

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

81.496

81.496

0,03%

BlackRock Investment Management (UK) Limited

1.681.826

1.048.578

0,43%

BlackRock Investment Management, LLC

404.073

433.187

0,18%

BlackRock Japan Co., Ltd.

168.371

89.113

0,04%

Subtotaal

8.077.147

8.466.386

3,44%

 

B. Gelijkgestelde financiële instrumenten

Stemgerechtigde

Type financieel instrument

# stemrechten verbonden aan effecten

% stemrechten

Afwikkeling

BlackRock Advisors (UK) Limited

Uitgeleende effecten

527.099

0,21%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Advisors, LLC

Uitgeleende effecten

47.663

0,02%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Fund Advisors

Uitgeleende effecten

522.191

0,21%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Uitgeleende effecten

2.558.709

1,04%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Investment Management, LLC

Uitgeleende effecten

8.106

0,00%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Japan Co., Ltd.

Uitgeleende effecten

130.838

0,05%

Fysieke afwikkeling

Subtotaal

 

3.794.606

1,54%

 

 C. Totaal A & B

 

# stemrechten

% stemrechten

TOTAAL

12.260.992

4,98%

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.

De verklaring is hier beschikbaar.


French
English