11 March 2019

Regulated Information

Transparantieverklaring van Norges Bank

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft Norges Bank op 7 maart 2019 Umicore te kennen gegeven dat zij op 6 maart 2019 de statutaire drempel van 3% heeft onderschreden en op dat ogenblik 2,99% van Umicore’s aandelen en stemrechten bezat, inclusief gelijkgestelde financiële instrumenten.

Inhoud van de kennisgeving:

    • Datum van kennisgeving: 7 maart 2019
    • Datum van drempelonderschrijding: 6 maart 2019
    • Onderschreden drempel: 3%
  • Kennisgeving door: Norges Bank
  • Noemer: 246.400.000
  • Details van de kennisgeving:

1. Stemrechten

 

Vorige kennisgeving

Na de transactie

Stemgerechtigde

# stemrechten

# stemrechten

% stemrechten

Norges Bank

4.725.996

2.747.681

1,12%

Subtotaal

 

2.747.681

1,12%

 

2. Gelijkgestelde financiële instrumenten

 Stemgerechtigde

Type financieel instrument

Uitoefendatum of period

# stemrechten verbonden aan effecten

% stemrechten

Afwikkeling

Norges Bank

Shares on Loan (Right to Recall)

Op elk moment

4.610.119

1,87%

Fysieke afwikkeling

Subtotaal

 

 

4.610.119

1,87%

 

 

 3. Totaal (1 + 2)

 

# stemrechten

% stemrechten

TOTAAL

7.357.800

2,99%

 

  • Controleketen: Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges Bank de deviezenreserves. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse Government Pension Fund Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is gedelegeerd aan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank – die optreedt als opdrachtgever – en alle posities zijn geregistreerd op naam van Norges Bank.

 

Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.


French
English