23 October 2017

Regulated Information

Transparantieverklaring van Schroders, plc: Verkoop van aandelen met stemrecht

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft Schroders plc op 19 oktober 2017 de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 2 oktober 2017 de statutaire drempel van 3% heeft onderschreden en op dat ogenblik minder dan 3% van Umicore’s stemrechten bezat. De huidige deelneming en opsplitsing over de controleketen werd niet bekend gemaakt.

Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.


French
English