3 January 2020

Regulated Information

Transparantieverklaringen van BlackRock, Inc.

1. Transparantieverklaring op 31 december 2019

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 31 december 2019 Umicore te kennen gegeven dat zij op 30 december 2019 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden voor directe stemrechten. In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit BlackRock, Inc. op dit ogenblik 5,33% van Umicore’s aandelen en stemrechten.

Inhoud van de kennisgeving:

 • Datum van kennisgeving: 31 december 2019
 • Datum van drempeloverschrijding: 30 december 2019
 • Overschreden drempel van directe stemrechten: 3%
 • Kennisgeving door: BlackRock, Inc.
 • Noemer: 246.400.000
 • Details van de kennisgeving:

A. Stemrechten

 

Vorige kennisgeving

Na de transactie

Stemgerechtigde

# stemrechten

# stemrechten

% stemrechten

BlackRock, Inc.

0

0

0,00%

BlackRock (Netherlands) B.V.

25.079

25.079

0,01%

BlackRock (Singapore) Limited

7.981

7.981

0,00%

BlackRock Advisors (UK) Limited

596.194

644.937

0,26%

BlackRock Advisors, LLC

544.377

591.422

0,24%

BlackRock Asset Management Canada Limited

140.822

140.528

0,06%

BlackRock Asset Management Deutschland AG

311.219

311.219

0,13%

BlackRock Asset Management North Asia Limited

1.040

1.038

0,00%

BlackRock Financial Management, Inc.

14.969

16.047

0,01%

BlackRock Fund Advisors

684.542

2.637.543

1,07%

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

2.162.689

2.655.498

1,08%

BlackRock International Limited

268.200

268.200

0,11%

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

81.496

81.496

0,03%

BlackRock Investment Management (UK) Limited

1.935.818

2.002.750

0,81%

BlackRock Investment Management, LLC

403.859

453.089

0,18%

BlackRock Japan Co., Ltd.

57.918

64.491

0,03%

Subtotaal

7.236.203

9.901.318

4,02%

B. Gelijkgestelde financiële instrumenten

Stemgerechtigde

Type financieel instrument

# stemrechten verbonden aan effecten

% stemrechten

Afwikkeling

BlackRock Advisors (UK) Limited

Uitgeleende effecten

810.291

0,33%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Uitgeleende effecten

2.270.790

0,92%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Investment Management, LLC

Uitgeleende effecten

23.910

0,01%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Japan Co., Ltd.

Uitgeleende effecten

125.369

0,05%

Fysieke afwikkeling

Subtotaal

 

3.230.360

1,31%

 

C. Totaal A & B

 

# stemrechten

% stemrechten

TOTAAL

13.131.678

5,33%

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.

De verklaring is hier beschikbaar.

2. Transparantieverklaring op 30 december 2019

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 30 december 2019 Umicore te kennen gegeven dat zij op 27 december 2019 de statutaire drempel van 3% heeft onderschreden voor directe stemrechten. In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezat BlackRock, Inc. 5,26% van Umicore’s aandelen en stemrechten.

Inhoud van de kennisgeving:

 • Datum van kennisgeving: 30 december 2019
 • Datum van drempelonderschrijding: 27 december 2019
 • Onderschreden drempel van directe stemrechten: 3%
 • Kennisgeving door: BlackRock, Inc.
 • Noemer: 246.400.000
 • Details van de kennisgeving:

 

A. Stemrechten 

 

Vorige kennisgeving

Na de transactie

Stemgerechtigde

# stemrechten

# stemrechten

% stemrechten

BlackRock, Inc.

0

0

0,00%

BlackRock (Netherlands) B.V.

25.079

25.079

0,01%

BlackRock (Singapore) Limited

7.981

7.981

0,00%

BlackRock Advisors (UK) Limited

800.372

596.194

0,24%

BlackRock Advisors, LLC

545.207

544.377

0,22%

BlackRock Asset Management Canada Limited

140.822

140.822

0,06%

BlackRock Asset Management Deutschland AG

310.834

311.219

0,13%

BlackRock Asset Management North Asia Limited

2.053

1.040

0,00%

BlackRock Financial Management, Inc.

14.969

14.969

0,01%

BlackRock Fund Advisors

676.654

684.542

0,28%

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

2.052.714

2.162.689

0,88%

BlackRock International Limited

268.200

268.200

0,11%

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

81.496

81.496

0,03%

BlackRock Investment Management (UK) Limited

2.236.732

1.935.818

0,79%

BlackRock Investment Management, LLC

424.711

403.859

0,16%

BlackRock Japan Co., Ltd.

67.888

57.918

0,02%

Subtotaal

7.655.712

7.236.203

2,94%

B. Gelijkgestelde financiële instrumenten

Stemgerechtigde

Type financieel instrument

# stemrechten verbonden aan effecten

% stemrechten

Afwikkeling

BlackRock Advisors (UK) Limited

Uitgeleende effecten

812.591

0,33%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Advisors, LLC

Uitgeleende effecten

47.045

0,02%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Fund Advisors

Uitgeleende effecten

1.952.955

0,79%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

Uitgeleende effecten

492.809

0,20%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Uitgeleende effecten

2.275.790

0,92%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Investment Management, LLC

Uitgeleende effecten

23.910

0,01%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Japan Co., Ltd.

Uitgeleende effecten

125.369

0,05%

Fysieke afwikkeling

Subtotaal

 

5.730.469

2,33%

 

C. Totaal A & B

 

# stemrechten

% stemrechten

TOTAAL

12.966.672

5,26%

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.

De verklaring is hier beschikbaar.


French
English