7 January 2020

Regulated Information

Transparantieverklaringen van BlackRock, Inc.

1. Transparantieverklaring van 6 januari 2020

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 6 januari 2020  Umicore te kennen gegeven dat zij op 3 januari 2020  de statutaire drempel van 3% heeft overschreden voor directe stemrechten. In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit BlackRock, Inc. op dit ogenblik 5,24% van Umicore’s aandelen en stemrechten.

Inhoud van de kennisgeving:

 • Datum van kennisgeving: 6 januari 2020
 • Datum van drempeloverschrijding: 3 januari 2020
 • Overschreden drempel van directe stemrechten: 3%
 • Kennisgeving door: BlackRock, Inc.
 • Noemer: 246.400.000
 • Details van de kennisgeving:

 

A) Stemrechten

 

Vorige kennisgeving

Na de transactie

Stemgerechtigde

# stemrechten

# stemrechten

% stemrechten

BlackRock, Inc.

0

0

0,00%

BlackRock (Netherlands) B.V.

25.079

25.079

0,01%

BlackRock (Singapore) Limited

7.985

7.981

0,00%

BlackRock Advisors (UK) Limited

603.265

628.600

0,26%

BlackRock Advisors, LLC

530.527

529.360

0,21%

BlackRock Asset Management Canada Limited

140.528

140.528

0,06%

BlackRock Asset Management Deutschland AG

311.219

313.905

0,13%

BlackRock Asset Management North Asia Limited

1.038

1.038

0,00%

BlackRock Financial Management, Inc.

15.033

14.969

0,01%

BlackRock Fund Advisors

690.022

686.788

0,28%

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

2.049.069

2.655.498

1,08%

BlackRock International Limited

268.200

268.200

0,11%

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

81.496

81.496

0,03%

BlackRock Investment Management (UK) Limited

1.949.895

1.934.488

0,79%

BlackRock Investment Management, LLC

415.346

405.856

0,16%

BlackRock Japan Co., Ltd.

57.379

67.213

0,03%

Subtotaal

7.146.081

7.760.999

3,15%

 B) Gelijkgestelde financiële instrumenten

Stemgerechtigde

Type financieel instrument

# stemrechten verbonden aan effecten

% stemrechten

Afwikkeling

BlackRock Advisors (UK) Limited

Uitgeleende effecten

806.768

0,33%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Advisors, LLC

Uitgeleende effecten

47.045

0,02%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Fund Advisors

Uitgeleende effecten

1.944.094

0,79%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Uitgeleende effecten

2.212.439

0,90%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Investment Management, LLC

Uitgeleende effecten

23.910

0,01%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Japan Co., Ltd.

Uitgeleende effecten

125.369

0,05%

Fysieke afwikkeling

Subtotaal

 

5.159.625

2,09%

 

 C) Totaal A & B

 

# stemrechten

% stemrechten

TOTAAL

12.920.624

5,24%

 

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.

De verklaringen zijn hier beschikbaar.

 2. Transparantieverklaring van 3 januari 2020

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 3 januari 2020  Umicore te kennen gegeven dat zij op 2 januari 2020  de statutaire drempel van 3% heeft onderschreden voor directe stemrechten. In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit BlackRock, Inc. op dit ogenblik 5,24% van Umicore’s aandelen en stemrechten.

Inhoud van de kennisgeving:

 • Datum van kennisgeving: 3 januari 2020
 • Datum van drempelonderschrijding: 2 januari 2020
 • Onderschreden drempel van directe stemrechten: 3%
 • Kennisgeving door: BlackRock, Inc.
 • Noemer: 246.400.000
 • Details van de kennisgeving:

 A) Stemrechten

 

Vorige kennisgeving

Na de transactie

Stemgerechtigde

# stemrechten

# stemrechten

% stemrechten

BlackRock, Inc.

0

0

0,00%

BlackRock (Netherlands) B.V.

25.079

25.079

0,01%

BlackRock (Singapore) Limited

7.981

7.985

0,00%

BlackRock Advisors (UK) Limited

644.937

603.265

0,24%

BlackRock Advisors, LLC

591.422

530.527

0,22%

BlackRock Asset Management Canada Limited

140.528

140.528

0,06%

BlackRock Asset Management Deutschland AG

311.219

311.219

0,13%

BlackRock Asset Management North Asia Limited

1.038

1.038

0,00%

BlackRock Financial Management, Inc.

16.047

15.033

0,01%

BlackRock Fund Advisors

2.637.543

690.022

0,28%

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

2.655.498

2.049.069

0,83%

BlackRock International Limited

268.200

268.200

0,11%

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

81.496

81.496

0,03%

BlackRock Investment Management (UK) Limited

2.002.750

1.949.895

0,79%

BlackRock Investment Management, LLC

453.089

415.346

0,17%

BlackRock Japan Co., Ltd.

64.491

57.379

0,02%

Subtotaal

9.901.318

7.146.081

2,90%

B) Gelijkgestelde financiële instrumenten

Stemgerechtigde

Type financieel instrument

# stemrechten verbonden aan effecten

% stemrechten

Afwikkeling

BlackRock Advisors (UK) Limited

Uitgeleende effecten

806.768

0,33%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Advisors, LLC

Uitgeleende effecten

47.045

0,02%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Fund Advisors

Uitgeleende effecten

1.944.094

0,79%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

Uitgeleende effecten

606.429

0,25%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Uitgeleende effecten

2.212.439

0,90%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Investment Management, LLC

Uitgeleende effecten

23.910

0,01%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Japan Co., Ltd.

Uitgeleende effecten

125.369

0,05%

Fysieke afwikkeling

Subtotaal

 

5.766.054

2,34%

 

C) Totaal A & B

 

# stemrechten

% stemrechten

TOTAAL

12.912.135

5,24%

 

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.

De verklaringen zijn hier beschikbaar.


French
English