20 January 2020

Regulated Information

Transparantieverklaringen van BlackRock, Inc.

 1. Transparantieverklaring van 16 januari

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 16 januari 2020  Umicore te kennen gegeven dat zij op 15 januari 2020 de statutaire drempel van 3% heeft overschreden voor directe stemrechten. In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit BlackRock, Inc. op dit ogenblik 5,31% van Umicore’s aandelen en stemrechten.

Inhoud van de kennisgeving:

 • Datum van kennisgeving: 16 januari 2020
 • Datum van drempeloverschrijding: 15 januari 2020
 • Overschreden drempel van directe stemrechten: 3%
 • Kennisgeving door: BlackRock, Inc.
 • Noemer: 246.400.000
 • Details van de kennisgeving:

A. Stemrechten

 

Vorige kennisgeving

Na de transactie

Stemgerechtigde

# stemrechten

# stemrechten

% stemrechten

BlackRock, Inc.

0

0

0,00%

BlackRock (Netherlands) B.V.

25.079

25.079

0,01%

BlackRock (Singapore) Limited

7.981

7.981

0,00%

BlackRock Advisors (UK) Limited

773.279

852.082

0,35%

BlackRock Advisors, LLC

528.742

528.742

0,21%

BlackRock Asset Management Canada Limited

140.528

140.528

0,06%

BlackRock Asset Management Deutschland AG

322.977

320.247

0,13%

BlackRock Asset Management North Asia Limited

1.273

1.038

0,00%

BlackRock Financial Management, Inc.

14.714

14.714

0,01%

BlackRock Fund Advisors

771.195

908.258

0,37%

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

2.674.512

2.674.512

1,09%

BlackRock International Limited

268.200

268.200

0,11%

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

81.496

81.496

0,03%

BlackRock Investment Management (UK) Limited

678.530

1.681.826

0,68%

BlackRock Investment Management, LLC

404.507

404.073

0,16%

BlackRock Japan Co., Ltd.

143.299

168.371

0,07%

Subtotaal

6.836.312

8.077.147

3,28%

 B. Gelijkgestelde financiële instrumenten

Stemgerechtigde

Type financieel instrument

# stemrechten verbonden aan effecten

% stemrechten

Afwikkeling

BlackRock Advisors (UK) Limited

Uitgeleende effecten

659.170

0,27%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Advisors, LLC

Uitgeleende effecten

47.663

0,02%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Fund Advisors

Uitgeleende effecten

1.723.821

0,70%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Uitgeleende effecten

2.427.123

0,99%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Investment Management, LLC

Uitgeleende effecten

26.816

0,01%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Japan Co., Ltd.

Uitgeleende effecten

130.838

0,05%

Fysieke afwikkeling

Subtotaal

 

5.015.431

2,04%

 

 C. Totaal A & B

 

# stemrechten

% stemrechten

TOTAAL

13.092.578

5,31%

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.

De verklaring is hier beschikbaar.

 

 1. Transparantieverklaring van 15 januari

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 15 januari 2020  Umicore te kennen gegeven dat zij op 14 januari 2020 de statutaire drempel van 3% heeft onderschreden voor directe stemrechten. In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezit BlackRock, Inc. op dit ogenblik 5,27% van Umicore’s aandelen en stemrechten.

Inhoud van de kennisgeving:

 • Datum van kennisgeving: 15 januari 2020
 • Datum van drempelonderschrijding: 14 januari 2020
 • Onderschreden drempel van directe stemrechten: 3%
 • Kennisgeving door: BlackRock, Inc.
 • Noemer: 246.400.000
 • Details van de kennisgeving:

 A. Stemrechten

 

Vorige kennisgeving

Na de transactie

Stemgerechtigde

# stemrechten

# stemrechten

% stemrechten

BlackRock, Inc.

0

0

0,00%

BlackRock (Netherlands) B.V.

25.079

25.079

0,01%

BlackRock (Singapore) Limited

7.981

7.981

0,00%

BlackRock Advisors (UK) Limited

628.600

773.279

0,31%

BlackRock Advisors, LLC

529.360

528.742

0,21%

BlackRock Asset Management Canada Limited

140.528

140.528

0,06%

BlackRock Asset Management Deutschland AG

313.905

322.977

0,13%

BlackRock Asset Management North Asia Limited

1.038

1.273

0,00%

BlackRock Financial Management, Inc.

14.969

14.714

0,01%

BlackRock Fund Advisors

686.788

771.195

0,31%

BlackRock Institutional Trust Company, National Association

2.655.498

2.674.512

1,09%

BlackRock International Limited

268.200

268.200

0,11%

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

81.496

81.496

0,03%

BlackRock Investment Management (UK) Limited

1.934.488

678.530

0,28%

BlackRock Investment Management, LLC

405.856

404.507

0,16%

BlackRock Japan Co., Ltd.

67.213

143.299

0,06%

Subtotaal

7.760.999

6.836.312

2,77%

 B. Gelijkgestelde financiële instrumenten

Stemgerechtigde

Type financieel instrument

# stemrechten verbonden aan effecten

% stemrechten

Afwikkeling

BlackRock Advisors (UK) Limited

Uitgeleende effecten

660.948

0,27%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Advisors, LLC

Uitgeleende effecten

47.663

0,02%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Fund Advisors

Uitgeleende effecten

1.862.863

0,76%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Uitgeleende effecten

3.431.240

1,39%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Investment Management, LLC

Uitgeleende effecten

26.816

0,01%

Fysieke afwikkeling

BlackRock Japan Co., Ltd.

Uitgeleende effecten

130.838

0,05%

Fysieke afwikkeling

Subtotaal

 

6.160.368

2,50%

 

 C. Totaal A & B

 

# stemrechten

% stemrechten

TOTAAL

12.996.680

5,27%

 

De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.

De verklaring is hier beschikbaar.


French
English