Oude aandelen

Tienden van Union Minière-aandelen

Het gaat om de aandelen die het kapitaal van Union Minière vertegenwoordigden vóór de fusie met de Generale Maatschappij van België in 1981.

Deze aandelen zijn herkenbaar aan de code 3525-33 (in de rechterbovenhoek van elk aandeel en elke coupon).

Vanaf 2 april 1982 waren deze tienden van Union Minière-aandelen, met coupons 45 en volgende aangehecht, omruilbaar volgens een verhouding van 9 1/10de aandelen tegen 5 “parts de réserve” (reserveaandelen) van de Generale Maatschappij van België, coupons 11 en volgende aangehecht.

In 1999 werden de “parts de réserve” (reserveaandelen) van de Generale Maatschappij van België omgeruild voor Suez-aandelen. Daarna konden de tienden van Union Minière-aandelen worden omgeruild volgens een verhouding van 9 tienden van aandelen tegen 35 Suez-aandelen met VVPR-strips.

Recentelijk werd deze procedure vereenvoudigd. Het is niet langer nodig om een veelvoud van 9 tienden van Union Minière aandelen aan te bieden. Evenmin zal u nog Suez aandelen krijgen. Voor elk tiende van Union Minière aandeel zal u nu een vast bedrag uitbetaald krijgen bij de “Deposito- en Consignatiekas”, Avenue des Arts 30, B-1040 Brussel, Tel. : + 32 2 574 78 25. Dit bedrag omvat een vergoeding voor de aandelen en de daaraan verbonden dividenden. Wij verzoeken u om contact op te nemen met de “Deposito-en Cosignatiekas” indien u bijkomende informatie wenst over de omwisseling en de vergoeding.

ACEC-aandelen – tienden van Acec-Union Minière-aandelen

De aandelen van de Ateliers de Constructions Electriques (ACEC) (“part sociale au porteur” - “Titre créé après le 6 octobre 1944”) waren in 1989 omruilbaar tegen tienden van Acec-Union Minière-aandelen.

Deze tienden van Acec-Union Minière-aandelen zijn herkenbaar aan de code 3628-39 (in de rechterbovenhoek van elk aandeel en elke coupon). Deze tienden van aandelen zijn enkel verhandelbaar op de maandelijkse openbare verkopen maar niet op Euronext Brussels.

Twee van deze ACEC-aandelen of tienden van Acec-Union Minière-aandelen zijn omruilbaar tegen één Umicore-aandeel (ISIN-code BE0003774047) via Fortis Bank (Kasdienst Corporate Actions – AMS 4i), Warandeberg 3, B-1000 Brussel.

De Umicore-aandelen worden verhandeld op Euronext Brussels.

Voor alle praktische informatie in verband met deze omruiling kunt u het best contact opnemen door e-mail met Fortis Bank : bpi.custody-ost-physical@fortis.lu

U dient er rekening mee te houden dat de vroegere ACEC-aandelen niet langer kunnen worden omgeruild tegen een tiende Acec-Union Minière-aandeel. Deze aandelen zijn enkel omruilbaar per meervoud van twee.

U dient ook te weten dat coupon nr 14 van de tienden van Acec-Union Minière-aandelen nietig is verklaard.

Momenteel geven 2 tienden van Acec-Union Minière-aandelen, coupons 18 en volgende aangehecht, recht op één op naam of één gedematerialiseerd Umicore-aandeel (ISIN-code BE0003774047) en op één Cumerio-aandeel met alle coupons aangehecht. Sinds het openbaar overnamebod van 28-01-2008 van Norddeutsche Affinerie AG op alle Cumerio aandelen en de daarop volgende schrapping van notering op de beurs van Cumerio aandelen op 09-04-2008, is het niet langer mogelijk om de Cumerio aandelen te verkrijgen. De aandeelhouder zal 30 euro ontvangen per Cumerio aandeel (zoals aangeboden door Norddeutsche Affinerie AG) van de “Deposito- en Consignatiekas”, Avenue des Arts 30, B-1040 Brussel, Tel. : + 32 2 574 78 25. De dividenden kunnen opgevraagd worden bij Aurubis Belgium, Broekstraat 31, B-1000 Brussel, Tel.: +32 2 227 12 17.